Sinif Mucadelesi

Fransa : Bütçe açıkları ve devlet borçları

Perşembe 24 Haziran 2010

Yunan mali krizini fırsat bilen Avrupa Birliği hükümetleri tasarruf, harcamalarda kısıtlamalar gereklidir ve böylece devlet borçlarını azaltıp spekülatörlerin saldırılarına karşı koyacağız iddialarında bulunuyorlar. Kısacası kitlelere kemer sıkmanız gerekiyor deniyor. Hatta Yunanistan’da devlet imkanlarından daha fazla harcama yapıp için olanaklarının da ötesinde sefa sürdü demekten bile çekinmiyorlar.

Bu gibi utanmazca yorumları yapma cesaretini ancak hükümet yetkilileri ve onlara uşaklık eden basın mensupları gösterebilir. Şu bir gerçektir ki mali krizin ortaya çıkmasından bu yana bütün Avrupa devletleri çok önemli seviyelerde borçlandılar, hükümetler kamu borçlarını çok önemli miktarlarda artırdılar. Ama bunlar kitlelere ve yoksullara krizi atlatmak için yardım amacıyla yapılmadı. Paralar büyük şirketlere, özellikle de bankalara devasa kârlarını garantilemek ve hatta artırmak için harcandı.

Fransa’da 1970’li yıllardan bu yana bütün hükümetler her yıl bütçede açık verdiler ve de bu açık her yıl daha da büyüdü. Sonunda bu borçlar ve faizleri için bankalara büyük miktarda paralar akıyor. Bu bütçe açıklarına paralel olarak da devletin büyük şirketlere yaptığı sübvansiyonlar gittikçe daha da arttı ve iş o seviyeye geldi ki, en sonunda kime ne kadar yardım verildiği bilinmiyor. Ama yardım miktarları bütçe açıklarını da geçti.

2007 yılında bütçe açığı, GSMH yüzde 3’ü seviyesinde iken 2009’da yüzde 8’e fırladı. Yani 2007’de 55 milyar avro iken 2009’da 140 milyar avroya çıktı. Eylül 2008’de ABD bankası Lehmann Brothers iflas edince, Sarkozy bankaları kurtarmak amacıyla tam 360 avroluk bir plan oluşturdu…

2007 yılında devletin sadece faiz harcaması olarak bankaları ödediği miktar 50 milyar avroya ulaşmıştı (yani o yılın bütçe açığına ulaştı).
LO (14.05. 2010)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2010  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 144 - 4 Haziran 2010  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?