Sinif Mucadelesi

İşçiler olan bitenin çok iyi farkında!

Çarşamba 26 Mayıs 2010

Şube yönetimi ve işveren ittifakı sonucu temsilci seçilenler, tamamen işverenin yörüngesine girdi. Keyfi uygulamalar, muhalif listedeki işçileri çalıştıkları vardiya ve birimlerden alıp başka yerlere sürgünler başladı. Böylece hem işverene karşı çıkanlar hem de sendikaya karşı çıkan işçilere gözdağı veriliyor.

Çünkü işçiler az bir fakla sendikacılar koltuğunu sarstığı gibi işverene de her tür baskıyı hemen sineye çekmeyeceklerini göstermiş oldular.

Öte yandan yaklaşan delege seçimi ve sonrası için şimdiden hesaplar yapılıyor.

Sendika yönetimiyle birlikte çalışan siyasi bir gurubun, kendi gurup çıkarlarını öne aldığı, işçilerin sorunlarıyla fazla ilgilenmediği ortaya çıktı. Genel-İş sendikasını tabandan tavana kadar denetime almak, rant ve mevkileri uzun süre kişisel ve gurupsal çıkarlar için kullanmaktır.

Bu durum nedeniyle, sendika-işveren ittifakından kopan bir siyasi guruptakiler, şimdi önceden üstünde durmadıkları haksızlıklarla karşı karşıya.
Daha önce işçilere, mücadelede zorluklara göğüs germek gerekir diyorlardı. Sürgün ve baskı kendilerini hedeflediğinde ise sendika Genel başkanını devreye sokup, müdürlere ulaşarak, durumu kendi lehlerine çeviriyorlar.

Geçmişte şube başkanıyla birlikte hareket edip, aynı gurup içinde yer alanlar, şimdi karşı olsalar bile aynı anlayıştalar. Çünkü ilişkilerini, kim kaybederse kaybetsin kazanan yine onlar olacağı biçimde sürdürüyorlar. İşte böyle bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Ancak böyle şeyler geçmişte de yaşandı ve mahkum edildi, yine öyle olacak.

İşçiler, tüm süreci birlikte yaşadı ve tüm zorluklara birlikte göğüs gerdiler. Herkes neyin ve kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Seçimlerin neden kaybedildiğinin, kemlerin seçildiğini, kimin, hangi siyasetin neyi savunup neyi yaptığını çok iyi biliyor.

Bu ortamda, sözleşme döneminde para yok diyen, işçi almakla övünen işveren bu sendikacıların desteğini arkasına alıp, işçilerinin hakkını vermeyip Türkiye’yi dolaşıyor demokrasi getireceğini söyleyip seçim için oy istiyor.

Başında bulunduğu belediyenin çalışanlarına karşı uyguladığı hiç demokratik olmayan tertipler ortada. Ona vereceğimiz tek bir oyumuz yoktur. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2010  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 143 - 10 Mayıs 2010  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?