Sinif Mucadelesi

Böyle idareye, böyle sendika

Perşembe 13 Mart 2008

Kar yağdı zaten zor olan çalışma koşulları daha da zorlaştı. Değil doğal felaketlere, normal doğa olaylarına karşı bile yöneticiler iş yapmanın, ihtiyaçları gidermenin değil, gösterişin peşinde. Çünkü onları görevlerinde tutan, çıkar ve rant olduğu için dondurucu soğuklarda yaşanan zorluk, ölümler onları fazla etkilemiyor.

Belediye işçisinin eline bir kazma kürek verip, insanların kalabalık olduğu ana caddelerde iş yapıyor görüntüsü yaratıyorlar. Belediye başkanlarının çalışması görüntüden öteye de geçemiyor.
Sendikanın da işçi sorunlarını ve taleplerini umursamaz tavrı devam ediyor. Toplusözleşme taslağı işçinin fikri alınmadan hazırlandı. Bu taslakla 6 Şubat’ta başlayan oturumlara tepkilerden biri de makine ikmal müdürlüğünde temsilcinin görevinden istifa etmesi oldu. Sendika bürokratları ise, hiçbir sorun yokmuş gibi sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.

Sendika bürokratların bu tavrının sonucu işçinin ekonomik ve sosyal haklarında gerileme olacak. Üstelik, işçi sınıfı tarihinde de kötü bir örnek olarak sendikanın tarihine eklenecek.

Sendikalar üye sayıları azaldıkça güç kaybediyor. Siyasiler, özellikle iktidardakiler, bundan yararlanıp sendikaları kendi güdümlerine almaya çalışıyor. Sendika bürokratları da buna uyum sağlamış durumda.

Geçmişte, 15-16 Haziran mücadelesi gibi önemli mücadelelere etki etmiş sendikaların, bugünkü durumu tamamen farklı.

Kentyol’daki zor çalışma koşulları işçinin çabasıyla önemli oranda değişmişti. Bugün de işverene bağımlı ve güdümlü sendikalara rağmen işçinin mücadelesi bir çok şeyi değiştirebilir. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 117 - 7 mart 2008  Site yaşamını izle Fabrikalardan ...<BR> İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?