Sinif Mucadelesi

2010-2012 sözleşmesine ilk adım

Çarşamba 6 Ocak 2010

2010-2011 toplu iş sözleşmesi dönemi başladı. Sendika ile işveren arasındaki yasal süreç gereği olarak, Çalışma Bakanlığı’ndan sözleşme yetkisi geldikten sonra altı iş günü içinde ilk oturum için gün almaları gerekiyor.

Ancak işçiler için durum farklı. Öncelikle geçen iki yılın muhasebesinin yapılıp eksiklerin giderilmesi gerekir. Ardında da ekonomik kazanımla birlikte sosyal hakların daha ileri seviyeye çıkarılması için mücadele gerekiyor.

İşte tam bu süreçte sendika sorumluluğunu yerine getirmiyor. Göstermelik bir çağrı yaparak, işçilere sözleşme taslağı çalışması yapılacağı duyuruldu. En azından nerede ne eksik var, yeni kazanımlar ne olmalı gibi konularda işçilerin çalışma yapması gerekirdi. Bu olmadan sendika hemen taslak çalışması için iki yıl önce belirlenmiş, sözde her bölgeden işçilerin temsilcileri varmış bunların taslakla ilgili çalışma ve tartışması için toplantı yapılacağı açıklandı. Bir de sadece gece vardiyasındaki işçiler katılabilir mesajı verildi.

İşin ilginç yanı iki yıl önce seçilmiş ve taslak çalışmasına katılmış olan işçiler, kendilerini unutmuş. Herkes birbirine, bu işçilerin kimler olduğunu sordu. Toplantıda şube başkanı, yakın akrabası olan üç işçi, dört temsilci, gece vardiyasından iki işçi, fikir olarak şube yönetimine yakın üç işçi daha vardı. Bu, 1.100 sendikalı işçiyi temsilen hiç kimse katılmamış anlamına geliyor.

Toplantıda görünen, işçilerin sendikaya tepkileri olduğu ancak tepkilerini doğru şekilde ifade ettiklerini söylemek zor. Halbuki işçiler toplantıya katılıp, söylemek istediklerini aktarmaları gerekiyordu. Veya niye katılmadıklarını söylemeleri gerek.

Bir söz var: Adam dağa küsmüş dağın haberi yok. Sendika yöneticilerinin tam da istedikleri, hiç rahatsız olmadan işçileri yönetmek.

Toplantıda sadece bir işçi, geçen sözleşmedeki eksikleri ve yeni kazanımların ne olması gerektiğini talepler halinde sundu. Bu bile tüm işyerinde tartışıldı.

Bu talepler; gece vardiyası çalışmasına sınırlama getirilmesi, yüzde 15 olan gece çalışma farkının yüzde 25-50’ye çıkarılması, işyerindeki keyfi uygulamalara sendikanın tavır alması, ikramiye tutarının 60 günden 70 güne çıkarılması, yemek verilmeyen işçilere yemek parasının, servisten yararlanamayan işçilere akbil ücretinin verilmesi, ücret bordrosunun ayrıntılı düzenlenmesi, yılda bir kez sosyal paketin verilmesiydi. Ayrıca, sözleşmede idare tarafından işçilerin aleyhine yorumlanan maddelerin değiştirilerek, netleştirilmesini istedi.

En azından işçilerin dikkatini çekti. Taslak, temsilcilik odasına asıldı. İşçinin taleplerinden, sendikanın kabul ettiği tek talep, bayramlarda 100-150 lira işçiye seyyanen ödeme yapılması oldu. Toplusözleşmeye takip etmekle birlikte, taleplerimizi de söylemeye devam edeceğiz. (26.12.09)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2010  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 139 - 6 Ocak 2010  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?