Sinif Mucadelesi

Sendika sözleşmeyi işçiden kaçırıyor

Çarşamba 6 Ocak 2010

Belediye işkolunda toplusözleşme sürecine geldik. Şube başkanı işyerinde yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanlığı’ndan yetkinin geldiğini açıklamıştı. Daha sonra komite toplantısı yapılıp taslak hazırlanacağını ve işverene verileceğini söyledi. Anlaşılan Genel-İş’le yapılan iki toplusözleşmeden sonra üçüncüsü de işçi hakları açısından kayıp olacak.

Sözleşme, 1 Mart 2010’dan itibaren geçerli olacak, iki ay süre olmasına rağmen, daha sözleşmenin başında, yangından mal kaçırırcasına, üç gün içinde taslak hazırlanıp işverene sunuluyor. Bundan anlaşılıyor ki sendika, işçinin haklarını kısıtlamayı ve 2005’ten beri devam eden işveren sendikacılığını sürdürecek.

Geçmişte, işkolumuzda, yıllarca, bütün işçilerin katıldığı, görüş ve önerilerini söylediği, ekonomik ve siyasi taleplerini ifade ettiği bir katılımla sözleşme taslağı son şeklini alır ve işverene verilirdi. Gelinen noktada sendikacılar bu geleneği yok ettiler. Bu gün onlardan hesap soracak işçi inisiyatifi yok ama tarih, işçiden yana gelenekleri kendi makam, mevki, gurup çıkarları uğruna değiştiren, ihanet içindeki sendikacılardan hesap sorar ve mahkum eder, hep etmiştir.

Toplusözleşmeden sonra temsilci seçimi olacak. Aslında bugüne kadar yapılan seçimler, toplusözleşmenin durumuna göre oldu. Eğer sözleşme kötü geçtiyse bu temsilciler seçilmez, görevden alınır, yenileri görevlendirilirdi. Ancak, artık işveren-sendika ittifakıyla, kendilerine hiç sorun çıkarmayacak, dedikleri gibi hareket edecek temsilciler iş başına getiriliyor. Muhalefet edecek işçilerin çalışma yerleri değiştiriliyor, mesaiye çağrılmayarak baskı yapılıyor. Bununla ilgili olarak şube başkanını çağırıp, haksızlık yapıldığını, durumun düzeltilmesi gerektiğini söylediğimizde de kendisinin karışmadığını, işverenin istediğini mesai yazabileceğini, istemediğini yazmayacağını söyledi. Demek ki işveren-sendika ittifakı sürüyor. Sendikacı, verdiği cevapla yetinmeyip, itirazı yapan işçiyi, servis amirine şikayet etti. Servis amiri de işçiyi vardiyasını değiştirmekle tehdit etti.

Her şeye rağmen gelecek seçimde, tüm baskı ve tehditlere göğüs gererek bu temsilcileri, sendikacıları değiştirmeliyiz yoksa çok daha fazlasını kaybedebiliriz. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2010  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 139 - 6 Ocak 2010  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?