Sinif Mucadelesi

Gündem değiştirmek çok kolay ya çözüm!

Cumartesi 26 Aralık 2009

Burjuva partileri arasında tartışılan Kürt açılımı bir arpa boyu yol alınmadan tıkanma noktasına geldi. Burjuva partilerin niyetleri, Kürtlerin kendilerini özgürce ifade edip yaşamasını sağlamaya dönük olmadığı için tartışma ve tıkanıklık doğal karşılanabilir. Çünkü amaçları Kürt ezilenlerin üzerinden siyasi rant peşinde koşmak. Bir yandan da yükselen Kürt muhalefetinin nasıl ezileceğinin hesabı var. Uluslararası büyük sermayenin çıkarlarını bu coğrafyada nasıl koruyacaklarını hesaplıyorlar.

AKP hükümeti, Kürtleri sevdiğinden değil, uluslararası sermayenin çıkarları gereği bu tartışmayı ortaya attı. Kitlelerin gözünde gittikçe güven kaybediyor, çünkü bu tartışmayla birlikte ekonominin daralması, işsizlik, yoksulluk sorunları birbirini izliyor. AKP yeni gündemler oluşturmak zorunda. Ergenekon, Alevi, Ermeni, Roman açılımı, darbe teşebbüsü ile yargılanan emekli generaller, dış geziler, ezilen kitleleri ne kadar oyalayabilirse oyalayacak.

Bir anlamda her kesim, bu tartışmaların odağına çekiliyor. Asıl sorunlar unutulup avunma tartışmalarının bir parçası haline getiriliyor. Açıkçası emekçiler kendi gündemlerini oluşturamıyor. Sol da oluşturan gündemin peşinde koşuyor, bu gündem için görüş belirtmek zorunda bırakılıyor. Oysa işçilerin, emekçilerin sorunları devasa ve büyüyor. Herkesin dikkatini buna, kendi sorunlarına çekmek gerekiyor. Burjuvazinin kendi gündemine kapılmamak gerekir. İşçi sınıfı ve emekçiler, kendi çıkarlarını koruyacak mücadele yöntemleri geliştirebilirse, tüm gündem işçi sınıfının sorunları ve çözümü olacak.

Başbakan ABD ziyareti, ABD başkanı Obama ile görüşmeleri yine gündemi meşgul ediyor. Amerikan yönetimi ikili anlaşmalar, Afganistan’a asker gönderme, Kürt ve Ermeni açılımı, İran ile ilgili sorunlar hakkında hükümetten istediklerini sıralıyor, başbakan da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyleyip, iktidarda kalmak için destek istiyor. Çünkü ABD’nin belirleyici bir etkisi var ve bu gerçek ABD büyükelçisinin yakın zamanda yaptığı bir açıklamadan da anlaşılıyor. Büyükelçinin, 2004-2005 yıllarındaki darbe girişimiyle ilgili olarak “AKP yetkilileri bize ilettiler ama asker tarafı bizi bilgilendirmediği için önemsemedik, zaten öyle bir niyetleri olsa bize bildirirlerdi” demesi, büyük sermayenin ihtiyaçlarını önceden hazırladığını gösteriyor.

Generallerin yargılanması, bundan böyle tüm sorunların demokrasi sınırları içinde halledileceği ve darbe planlayanlara müdahale edileceğini anlatmak, hiç kimsenin darbeye cesaret edememesini sağlamak için.

İleride, işçi sınıfı ve emekçilerin bu düzene karşı mücadelesi yükseldiğinde, şimdi darbeye karşı konuşanların sözle-rinin içinin ne kadar boş olduğu görülecek. Türkiye’de tüm darbeler işçi sınıfı ve emekçilere karşı yapıldı. Yine burjuvazi emekçileri bastırmak isterse bugün darbeye karşı olanlar bir anda ağız değiştirecektir. Tıpkı, bir hafta öncesine kadar Kürt açılımını destekleyenlerin bir kısmının, asker ölümleri ve gösteriler sonrasında hiçbir inandırıcı gerekçe göstermeden ağız değiştirdikleri gibi.

Burjuva partilerin medya aracılığıyla sürdürecekleri son gündem DTP’nin dokuzuncu kez kapatılması olacak. Mahkemenin bu kararı, hükümet ve devletin geçmişten hiç ders almadığını da gösteriyor. Ancak bu karar ve sonrasında yaşanacaklar, düzenin tarafına kitleleri, emekçileri ve emekçilerin önderi olma iddiasındakileri aylarca daha oyalama imkanı verecek.

Bu tuzağa düşmemek için sınıf mücadelesini yükseltmek gerekiyor. (11.12.09)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2009  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 138 - 11 Aralık 2009  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?