Sinif Mucadelesi

İkinci yıl zammı belli oldu yüzde

Cumartesi 26 Aralık 2009

Toplusözleşme gereği ikinci yıl zammı, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranıyla beli oldu: Yüzde 5.3. Çalışan bütün işçiler şunu biliyor ki bu rakam gerçeği yansıtmıyor. Elektrik, su, doğal gaz ve ev kirasındaki yıllık artış bu rakamın dört-beş kat üzerinde. Bunlar, bir işçinin ücretindeki en büyük masrafları içeriyor. Bu zamla beraber, sendikalı işçilerin ortalama ücreti 812,5 lira civarına çıkacak.

Fakat ücretler arasındaki fark bazı işçilerde dört-beş kat. Aynı bölümde çalışan 15-20 yıllık bir işçinin ücreti 1.800 lira, iki yılık işçi ise asgari ücret alıyor. Bu da işçiler arasında bir fark oluşturarak, işçileri birbirinden ayırıyor. Ücretleri yüksek olanlar hem sendika hem de işveren tarafından desteklendiğinden hep onların dediği oluyormuş gibi bir görense de aslında bu farkı kullanan patronun dediği oluyor. Üstelik yüksek ücretli işçiler, tüm sendikalı işçiler arasında 50 kişi bile değil.

Fabrikanın üretim planlama sisteminin değiştirilmesi nedeniyle, idare 19 Aralık’tan 4 Ocak”a kadar tatil olacağını ilan edeceği konuşuluyor. Her zaman olduğu gibi belirsizlik sürüyor ve her şey son güne bırakılıyor.
Böyle olursa her işçinin senelik izninden 10 gün eksilecek. Yani çoğunluğu taşerondakiler olmak üzere birçok işçi senelik iznini kullanamayacak. Hatta üç-beş gün izni kalmış olanlar da patronun belirleyeceği tarihte izin kullanacak. İşçiler sessiz. Her zamanki bu sessizlik, bu sefer fırtına önceki sessizlik olsun. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2009  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 138 - 11 Aralık 2009  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Gıda   ?