Sinif Mucadelesi

AKP hükümetine göre tıkırında gidiyor!

Perşembe 13 Mart 2008

AKP hükümetine göre ekonomi çok iyi gidiyor ve uyguladığı "başarılı ekonomi politikadan" söz ediyor.

26 Şubat tarihli Miliyet gazetesinin ekonomi sayfasında Zırraat Bankası’nın geçen yılkı net kârı 2.3 milyar YTL olduğunu, Sabancı topluluğunun "faaliyet kârını yüzde 23 arttırarak 3.2 milyar YTL’ye" yükselttiğini ve "2008’de yüzde 16’lık büyüme ile 3.7 milyar YTL’lik faaliyet kârı" öngördüğünü belirtiyor. Bu para, ayda 600 YTL ücret üzerinden yaklaşık 450 bin emekçinin bir yıllık ücretine denk.

Kısacası yerli sermaye ve iş ortakları yabancı büyük sermaye hallerinden çok memnun. Kârları her şeye rağmen sürekli artıyor ve hükümet bir dediklerini iki etmiyor!

Emekçi ve dar gelirlinin durumu ne?

Sene başında elektrik fiyatlarına yüzde 20, doğalgaza yüzde 14, benzine yüzde 40 ve elektriğe yüzde 20 zam yapılmasıyla diğer zamlar tetiklendi. Böylece gerçek enflasyon, yıllık yüzde 9 olarak açıklanan resmi rakamın iki katının üzerine çıktı. Oysa emekçilerin gerçek satın alma gücünde zaten süren düşüş bu defa işsizliğin de etkisiyle emekçi ailelerin asgari bir yaşam seviyesini tutturamaz duruma düşürdü.

Resmi veriler işsizliğin yüzde on civarında olduğundan söz etse de gerçek işsizlik yüzde yirmilere yaklaşıyor. Bazı kaynaklar 5 milyon 340 bin kişinin işsiz olduğunu yazıyor. Bir de krizin daha da kötüye gitmesinden dolayı işsiz sayısının Aralık’tan itibaren hızla tırmandığı görülüyor.

Küçük işyerlerinde iflasların arttığı ve gittikçe önemli sayıdaki insanın artık borçla yaşamaya başladığı ve borçlarını ödeyemez duruma düşenlerin hızla arttığı biliniyor. Son 5 yılda, sadece memur kesiminin kredi kartı borcu 13 kat arttı. Geçtiğimiz yıl 200 bin kredi kartı borçlusu takibe alındı. Kredi kartı borcu miktarı son 5 yılda 4 milyardan 74 milyar dolara çıktı.

Yerli ve yabancı büyük sermaye, işsizliğin işçi sınıfı üzerindeki etkilerinden ve sınıfın kitlesel tepkilerinin gerilemesinden yararlanarak çalışma koşullarını daha da kötüleştirerek, iş temposunu arttırarak daha az emekçi ile daha çok üreterek, esnekliği, iş güvencesini dayatarak, taşeronlaştırmayı yaygınlaştırarak sömürüyü arttırıp kârına kâr katıyor.

Hükümetin gerçek ekonomik siyaseti

Hükümet emekçi ve dar gelirlileri yararlandıkları kamu hizmetlerinin payını önemli ölçüde kısıtlayarak tasarruf ediyor. Yatırımların bütçe içindeki payı yüzde 5’lere indi. Sağlık ve eğitimde kamu yatırımının payı sırayla yüzde 5.5’e ve yüzde 1’e indi. Yetkililer uygulamaları "sıkı para politikalarıyla desteklenerek" devam ettirileceğini açıkladı. Yani kitleler yararına olan harcamalar frenlenecek ama öte yandan sermaye çevrelerine karşı yapılan hizmetlerde hiçbir kısıtlama olmayacak!

Hükümetin bu yıl "öngörülen 298 tedbirden 262 tanesinin yatırım iyileştirilmesine yönelik" olduğu açıklandı. "İstihdam üzerindeki idari ve mali yüklerin azaltılacağı", köprü ve karayolları dahil bir çok özelleştirme yapılacağı, firmaların teknolojik gelişimlerinin desteklenmesi" için gereken yapılacak.

Sermayeye hizmet vermek amacıyla yapılacak bu harcamalar için gerekli kaynak nereden sağlanacak? Çok basit! Emeklilik yaşı yükseltilecek, sağlık tümüyle paralı hale getirilecek, özelleştirmelerden gelen para bu amaçla kullanılacak.

Kısacası, emekçiden ve yoksuldan alıp zengine verme siyaseti hükümetin temel siyasetidir.

Artık burjuva basını bile açıkça "2008 yılında en iyi olasılıkla 45, ama büyük olasılıkla 50 milyar doların üzerinde dış açık verilecek", "yabancı bankalar birbirlerine güvenip kredi vermezken Türk şirketlerine mi daha fazla kredi olanağı tanıyacak" diye yazıyor. Yani anlayana sivrisinek saz ...

Bu yıl kriz daha kötüye gidiyor ama kârda azalma görülmediği gibi bir artış öngörülüyor. Bu nasıl olabilir? İşçi sınıfının daha çok sömürülmesiyle, ölümcül iş kazalarının daha çok artmasıyla, kemer sıkma siyasetinin daha sıkı uygulanmasıyla olabilir. Bu durumda işçi sınıfının tek seçeneği, vatan, millet, sakarya nutuklarına kanmayıp üretimden gelen gücünü kullanarak kendini savunmasıdır. Bunun sonucu olarak sermayenin kârı azalırsa azalsın! (04.03.08)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 117 - 7 mart 2008  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?