Sinif Mucadelesi

Kriz bahane işçinin iznini çalmak şahane!

Perşembe 15 Ekim 2009

İşyerinde olan olaylar, eskiden işçi sınıfının doğuşu yıllarında olan olayları andırıyor. Sanki bin sekizyüzlü yıllarda yaşıyoruz. Tam bir köleleştirme sistemi.

Şubelerde çalışan işçi arkadaşlarımıza özel bir baskı uygulanıyor. Bankalarda, sendikalı işyerlerinde dini ve milli bayramlarda tatil olduğu için oralarda görev yapan arkadaşlar da oranın sistemine göre çalışmaları gerekir. Ama bizim baskıcı patron, bu işçileri merkeze çağırır, bazıları gelir bazıları gelmez. Gelmeyenlerin yevmiyesi kesilir.

Bir arkadaş, üç bayram gelmediği için patron, arkadaşa telefon ediyor. 14 gün senelik izin hakkı olduğunu, bayramlarda üç gün gelmediği için bir haftasını düştüğünü, kalanları da önümüzdeki bayrama gelmemesine sayacağını söyleyerek senelik izninin kalmadığını ekliyor. Ne yapacağını şaşıran arkadaşa, noterden ihbarname çekmesini öğütledim.

Arkadaş notere gidip, günde 12 saat çalıştığını, resmi bayram izinlerinin senelik izne sayıldığını, bu haksızlıkların giderilmesi gerektiğini anlatan bir ihbarname göndermiş. İhbarname patrona ulaştığında, bu arkadaşı arayıp işine bakmasını, kriz nedeniyle perişan olacağını, iznini kullanmasını ve dönüşte konuşacaklarını söylemiş. İzin dönüşü geldiğinde de, seni seviyoruz, çalış, şikayetinden vazgeç, demiş. Arkadaş, patrona artık güvenmediğinden işten çıktı.

Arkadaş dört yıldır çalışıyor, 700 lira ücret alıyordu. 1.500 lira verirlerse kabul edeceğini söyledi. Taviz vermemesini, en az 4-5 bin lira alacağını söyledim.

Tekrar görüşmeye çağıran patron, nakit 3 bin 500 lira teklif etti, arkadaş da kabul etti. Anayasa ve yasalar bazı işçi haklarını yazmışlar. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2009  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 136 - 2 Ekim 2009  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Gıda   ?