Sinif Mucadelesi

İşçilere yeni saldırı

Çarşamba 9 Eylül 2009

İşveren haklarımızı gasp etmek için yasaları sonuna kadar, kendi lehine kullanıyor. Aynı işyerinde taşeron altında taşeron şirketlere ihale veriyor. Bu durum, onların lehine olduğu kadar biz işçilerin aleyhine.

Şirket, belediyeye bağlı ve sendikalı olduğu için, bundan kaynaklanan bazı sosyal haklarımız var. Belediye başkanının politik kaygıları, parti kurma hesapları olduğu için işçilerle karşı karşıya gelmek istemiyor ve bu nedenle doğrudan işçiyi hedef almıyor, başka uygulamalarla etkisizleştiriyor.

Örneğin, işe alınan işçiler başka taşeron şirket adına alınıyor ama bizim yaptığımız işte çalıştırıyor. İhalede, belediye işlerini bölüyorlar. Örneğin, çöp toplama, taşıma gibi. Toplamayı, belediyenin şirketi yapıyor, taşımayı alt taşeron Atlas şirketi yapıyor. Bu taşeron sendikasız, işçilerin hiçbir hakkı yok. Fazla çalışma mesai ücreti yok, işçiler kolayca işten çıkarılıyor. Bizde sendikalaşma döneminde ve sonrasında, işten çıkarılan işçiler mahkemeyle geri döndü, taşeronda hiç böyle bir şey olmadığı için keyfi uygulamalar sürüyor.

İşte bu nedenle başka taşeronlar üzerinden işçi alıp bizimle birlikte çalıştırıyorlar. Bu ihaleye uygun değil ama zaten sadece kağıt üstünde taşeron şirkette görünüyorlar, ücretlerini bile bizim şirketten alıyorlar.

Bizim şirkette bazı işçiler, ikinci kez deneme süresine tabi tutulmuştu. Sözleşmeye uygun olmayan bu duruma itiraz ettik. Anlaşılan itiraz yerini buldu, işçilere Atlas taşeronunda ve üç aylık geçici süre ile işe alındıkları söyleniyor. Bunun gibi uygulamalar, bizim için bir tehdittir. Sözleşmeye uyulmuyor ve böylece keyfi uygulamalarla haklarımızın kağıt üstünde kalmasının yolu açılıyor.

Sendikacıların her zamanki gibi işverenden yana tavırlarında değişiklik yok. İşverenin yaptıklarını sahipleniyorlar. Tekrar işbaşı yapan işçilerin sendikaya üye yapılıp, sözleşme haklarından yararlanması gerekiyor. Bunun için uğraşacakları yerde, hakkını soran işçiyi tehdit edip, sürgün bölgesine gönderilmesine seyirci kalıyorlar.

Öte yandan kadrolu işçilerin sendika değiştirip, Genel-İş’e geçmesi için uğraşıyorlar. Bu konuda haklı olarak güven sorunu yaşadıklarında da, bizi suçlayıp dikkatleri başka yöne çekiyorlar. Hatta, işçilerin sendikaya üye yapılmayıp ikinci kez deneme süresiyle çalıştırılmasına itiraz ettiğimiz için alt taşerona alındıklarını söylemekten bile çekinmiyorlar. Elbette örgütlülük gerekli ama haklarımızdan taviz vermedin. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2009  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 135 - 5 Eylül 2009  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?