Sinif Mucadelesi

Başkanın iktidar hırsı arttıkça işçinin hakları görmezden geliniyor

Çarşamba 9 Eylül 2009

Belediye başkanı seçimi kazandığı partisinden istifa etti. “Türkiye değişim hareketi” başlattığını ilan ediyor. Neyi, nasıl, kimin lehine değiştireceğini söylemiyor ama emekten yana demokratik hiçbir değişim yapmayacağı işyerinde uyguladığı anti demokratik baskıcı tutumu ve imzaladığı toplusözleşmeyi görmezden gelen uygulamalarıyla anlaşılıyor. Tüm bunlarla, sermaye ve patronlardan yana bir tutumla “değişim hareketini” başlattığının ilanını yapmış oldu.

Başkan, seçimden önce aldığı bütün işçileri, seçimden sonra işten attı. Gerekçesi ise, şirketin ihalesinden sonra çağrılacakları idi. Aslı gerekçe ise farklı.

Toplusözleşmeye göre, işe alınan işçi, iki aylık deneme süresinden sonra sendikaya üye yapılır ve sendikalı işçilerin haklarına kavuşur. İşçileri, bu haklardan yararlanmamaları için işten atıp, bir iki ay sonra geri aldı. İşçiler, yeniden deneme süresine tabi tutuluyor. Üstelik söz verilmesine rağmen atılan tüm işçiler geri alınmadı, başka işçiler alındı.

İşbaşı yapan işçiler, sendikaya üye olmayı beklerken, üç hafta sonra, üç aylıklarına işe alındıklarını öğrendiler. Sendikacılar bu duruma sessiz kaldıkları için işverene destek verdikleri anlaşılıyor. Çünkü işyerine işveren eliyle geldiler ve şimdi de kadrolu işçilerin çoğunu işveren eliyle sendikalarına üye yaptılar. Sanki aralarında anlaştılar. İşveren onlara üye kazandıracak, sendika da işçi haklarından taviz verecek. Bu nedenle işyerinde toplusözleşme uygulanmaz hale geldi.

Başkanın gözü yukarıda olduğu için, ilçenin her yeri şantiye halinde. Okul arsaları, parklar ranta dayalı usulsüz imara açılıyor, iş kuleleri, alış veriş merkezleri inşa ediliyor. İlçe artık boğulup, nefes alınamaz hale getirildi.

Tüm partiler, sermayeden yana adeta yarış içinde. AKP’li Büyükşehir belediye başkanının, seçimi kazandıktan sonra ilk icraatı, ihaleleri iptal ederek bin iki yüz belediye işçisini işinden, aşından etmek oldu.

Biz işçiler, seçimlerde düzen partilerine oy verip onlara güç katmak yerine sendikal haklarımızı dayatıp kendi çıkarlarımızın mücadelesini vermeliyiz. Yapılacak ilk temsilcilik seçiminde işçiden yana, işçinin haklarından taviz vermeyen temsilcileri seçerek şube yönetimine müdahale etmeli, çıkarcı sendika bürokratlarını koltuklarının yerinden oynatıp bunlara işten el çektirmemiz gerekiyor. Eğer mücadele etmezsek, işveren şirketin ihalesini başka bir yandaşına peşkeş çektiğinde ve şirketi kapatmak istediğinde bütün haklarımızı kaybetme tehlikesi doğacak.

İşveren bunu daha önce yapmak istiyordu ama sendikalaşarak, hesabını bozduk. En son 23 Haziran’da, kendi oğluyla başkalarına şirket kurdurarak ihaleyi planladı. Bu kez de sendika son anda müdahale etmiş gibi görünüyor. Ancak sendikacılara güvenemeyiz, kendi gücümüze güvenmeliyiz. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2009  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 134 - 7 Ağustos 2009  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?