Sinif Mucadelesi

Mecliste gece yarısı mesaisi: İşçi haklarına saldırı, patronlara kıyak!

Çarşamba 9 Eylül 2009

Bir süredir tartışılan işsizlik fonunun patronlara kullandırılması, “kiralık işçi” sağlaması düşünülen “Özel istihdam şirketleri” kurulmasına ilişkin olarak İş Kanunu, İşsizlik Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunlarında değişlik öngören bir kanuna eklenerek çıkarılmak isteniyor.

Geçtiğimiz haftalarda meclisten geçen yasa Cumhurbaşkanının "kiralık işçilik"le ilgili maddeyi veto etmesi nedeniyle yeniden oylanacak.

Kiralık işçilik ile ilgili düzenleme, özel istihdam bürolarına, istihdam ettiği emekçileri, sosyal haklarından yoksun olarak başka işyerlerine kiralama olanağını veriyor.

Bir şirket, toplam istihdamının dörtte biri kadar işçi kiralayabilecek. En çok 18 aylık bu kiralama sürecinde, kiralayan işverenin işçiye karşı herhangi bir yükümlülüğü olmuyor; işçiler kıdem, ihbar tazminatı, grev, toplu sözleşme haklarından yoksun kalacak. Türkiye’deki düzenleme işkolu esasına dayandığı için, sendikalaşma da olanaksız hale geliyor.

Hükümet bu kanunu Avrupa Birliği’nin uyum sağlamak gerekçesiyle sunmuştu. Ancak, düzenleme o kadar geri ki, Avrupa Birliği’ne aykırı olduğu ortaya çıktı.

Çünkü Avrupa Birliği’nde, çok sınırlı olsa da bazı güvenceler var: Geçici iş ilişkisiyle çalıştırılan işçi, aynı firmada "benzer" bir işi yapan sürekli veya daimi bir işçiden, çalışma süresi, istirahat süreleri, tatiller, ücret bakımından daha düşük koşullarla çalıştırılamıyor. Yine göçmen işçilerin korunmasından örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına, grevdeki işçilerin yerine çalıştırılamayacaklarına ilişkin, kağıt üstünde olsa da bir kaç güvence var.

Cumhurbaşkanı, yasanın bu konuyla ilgili maddesine, Avrupa Birliği ilkelerine uymadığı gerekçesiyle itiraz etti ama işsizlik fonunun patronlara kullandırılmasına ses çıkarmadı.

Kanuna göre, fonun gelirlerinin dörtte üçlük bölümünün 2009 ve 2010 için, dörtte birlik bölümünün de 2011 ve 2012 yılı için GAP yatırımlarında kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılacak.

Yine Nisan 2009’dan sonra yeni işçi işe alan işverenlerin, bu işçilerle ilgili ödemesi gereken sigorta primlerinin işveren payının, işsizlik fonundan karşılanmasını öngörüyor. İşsizlik sigortasından yararlanıp yeniden işe alınan işçilerin sigorta, sağlık primlerindeki işveren payı da fondan karşılanacak.

Bir değişiklik de hükümetin krize karşı açıkladığı teşvik paketlerinden yararlanacak işverenlerin işçiler için ödemesi gereken primlerin işveren payının tamamın fondan hazineye aktarılacak para ile karşılanması.
İşsizlik sigortası fonunda, haziran başı itibarıyla biriken toplam para, 40 milyar 696 milyon TL. Hükümet gece yarısı yasası ile biriken parayı, kapsamını genişletip daha çok işçiye, daha fazla ödeme yapması gerekirken gözünü fona diken patronların kasasına aktarmak için paranın hazineye devredilmesine çalışıyor.

İşsizliğin tırmandığı bu günlerde, işsizliği azaltmak için işçi çıkartılması yasaklanıp yeni işyerleri açılacağına patronlara daha avantajlı koşullarda işçi çalıştırma kıyağı yapılıyor. Böylece yıllardır “işgücü pahalı” diyen patronların bir isteği daha bu yolla gerçekleştirilmiş olacak. (04.08.09)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2009  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 134 - 7 Ağustos 2009  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?