Sinif Mucadelesi

Türban kadını daha da köleleştirir

Pazar 24 Şubat 2008

Dünya ülkeleri ekonomik durgunluğu tartışırken AKP hükümeti önceliğini türbana veriyor. Bazılarına göre türbanın aniden öne çıkması soru işaretine neden oldu. Oysa fazla geriye gitmeye gerek yok. AKP beş ay önceki seçim programında açık açık belirtmişti. Bunun da ötesinde asıl sorunlar çözülmedikçe gündemi başka alanlara çekme çabası devam edecek.

Üstelik önümüzdeki yıl içinde yerel seçim var. AKP, tüm diğer partiler gibi seçimden başarıyla çıkmak istiyor. Bu aynı zamanda hükümet için güven tazelemesi anlamına gelecek. Programlarını uygulamak için daha rahat olacaklar.

Türban sorunun sadece AKP’ye bağlamak da doğru değildir. İktidara gelen tüm burjuva partiler ve her türden yöneticiler dini gericiliği besledi. Bu konuda her parti üstüne düşeni yaptı. Ancak bugün öyle bir aşamaya gelindi ki, bugüne kadar adım adım verilen tavizler yeterli gelmediği için dini gericilik yeni bir taviz daha istiyor.

Dini gericiliğin beslenmesinden en büyük adımlardan biri 12 Eylül 1980 askeri darbesinde atıldı. Devlet yetkilileri ve generaller, bilinçli bir şekilde işçi sınıfının sosyal ve ekonomik hakları kazanma mücadelesinin yükselişine karşı alternatif olarak dini gericilik desteklendi. İşçilere hakları için mücadele etme yerine, öteki dünya için dua etme önerildi. Böylece dini gericilik güçlendirildi.

Darbeci general Kenan Evren için tarikatçı Fethullah Gülen "Kenan Evren’in yeri cennetliktir" açıklaması yapmıştı. Bunu söylemesinin ilk nedeni 12 Eylül darbesiyle din derslerinin ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu ders haline getirilmesidir.

Bugün üniversite eğitimi ÖSS sınavından YÖK’e kadar sorunlar yumağı. Yeterince yurt yok; kaliteli eğitim, eğitimci yok; yeterince üniversite yok; mezunlar iş bulamıyor; iş bulanlar işin gereğince eğitim almamış oluyor... Gerçek sorunlara hiçbir çözüm üretmeyen hükümet, türbanla ilgili yapacağı değişiklikle aslında üniversitelere, daha gerici ve baskıcı yeni bir sorun eklemiş olacak.

Türban, utanmaz siyasetçilerin medyada söyledikleri gibi ne kadınları "özgürleştirici bir hak" ne de "insan hakları" sorunudur. Türban, dini gericiliğin ve kadınlar üzerindeki erkek egemenliğinin somut hallerinden biridir. Söylenenin aksine kadının özgürlüğünün, üretkenliğinin elinden alınmasıdır. Sanki çok önemli bir iş yapıyormuş gibi, hiçbir kadına danışmadan, türbanlı olanlara bile ne istediklerini sormadan türbanın nasıl bağlanacağını tartışan "erkek" siyasetçilerin bu tutumu bunun küçük bir göstergesi değil mi?

Kadınlar, hem sömürü düzenine karşı hem de erkek egemenliğine karşı mücadele vermek zorunda. Kadınların işi gerçekten zor!

Üniversitelerde 2 milyon 400 bin civarında öğrenci var. Bunların 1 milyon 40 bin kadarı kız öğrenci. Bu öğrenciler arasında başını örtenlerin sayısı 3 bin civarında tahmin ediliyor. Şimdi siyasal İslam bunu en kısa sürede arttıracaktır. Bu, kadın hakları açısından hiç de iyiye alamet değil.

Hükümet gerçekten çok samimi ve özgürlükçü ise, örneğin önce memurlarına grevli toplusözleşme hakkı tanısın; büyük acıların yaşandığı Kürt sorunun çözsün; milli geliri kağıt üstünde değil gerçekte eşit dağıtsın; sendikal haklar genişletilsin; kadınlara yönelik baskı, şiddet, tecavüz, töre cinayetleri sonlandırılsın; çalışan kadınların çalışma koşulları iyileştirilsin; çocuklarına bakım olanakları sağlansın...

Elbette hükümet, sorumlusu olmadıkları halde sonuçlarını en acı biçimde ilk olarak çocukların ve kadınların yaşadığı böyle gerçek sorunların kıyısından bile geçmiyor. Altı yıldır iktidarda olan AKP bu sorunları çözemediği gibi daha da derinleştirdi.

Yapılacak olan düzenlemeyle yine fakir fukaranın çocukları ayak altında ezilecektir. Özellikle kırsal bölgelerde, doğu illerindeki üniversitelerde okuyan öğrencilerin üstündeki baskı artacak, hakları biraz daha kısıtlanacaktır. Eğitim görme bahanesine dayanarak başını açama olanağına kavuşan kız öğrenciler bu olanaktan da mahrum kalacak. Ve gericilik bir mevzi daha kazanacak. (31.01.08)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 116 - 1 şubat 2008  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?