Sinif Mucadelesi

EMEKLİLER ÖFKELİ

Cuma 14 Haziran 2024 yazan ?

Emekliler, 26 Mayıs günü, Ankara’nın Tandoğan Meydanı’nda, öfkelerini dile getirmek üzere biraraya geldiler. Emeklilerin en dikkati çeken sloganı «krizin bedelini biz ödemeyeceğiz» idi.

İktidar olduğundan beri her-şeye, özellikle de özel keyflerine, saraylara, uçaklara, büyük pat-ronlara verilen milyonlarca krediye para bulan Erdoğan Hükümeti, emeklilere bir türlü para bulamıyor.

2024 yılı Mayıs ayı verilerine göre açlık sınırı 19 bin 926 liraya, yoksulluk sınırı ise 59 bin 353 liraya kadar yükseldi. Emeklilerin hoşnutsuzluklarını sürekli olarak dile getirmeleri ve uygu-ladıkları baskı üzerine Temmuz ayında maaşlara % 25.39 oranında bir zam yapılacağı söyleniyor ama bu artışla en düşük emekli maaşı 12 bin, 13 bin liraya ulaşsa bile, açlık ve yoksulluk sınırlarının çok çok altında kalacak.

Emekliler taleplerini ise şöyle sıralıyor:

1. 2008’de uygulamaya konulan emeklilik sisteminin değiştirilmesi gerekiyor.
2.Maaş bağlama oranı yenilenmeli ve en düşük emekli maaşı işe yeni başlammış en düşük memur maaşına eşitlenmeli.
3. Memurlara verilen seyyanen ödeme, bütün emeklilerin maaş-larına da eklenmeli.
4. Cep harçlığına dönüşmüş «bayram ikramiyesi» yerine, yılda dört kez olmak üzere en az asgari ücret düzeyinde bir miktar para her emekliye verilmeli.
5. Emeklilerin yaş durumu, kronik rahatsızlıkları ve ilaca bağımlılıkları dikkate alınarak sağlığa erişim kolay ve hemen olmalı. Sağlıkta katkı payları kaldırılmalı, ayrımsız bütün hastanelerde muayene, tedavi olanakları sağlanmalı.

Mücadele eden emeklilerin durumu kapitalist sistemin, diğer sorunlar yanında yaşlılarını korumaktaki acizliğini de bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Aslında kapitalisler, sosyal alanlarda yatırım yapmak yerine, doğaları gereği karlı alanları tercih ediyorlar. O halde verilmeyen hakların zorla alınması gerekiyor.
(09/06.2024)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi, Sayı : 302, 15 Haziran 2024  Site yaşamını izle Emeklinin Gündemi   ?