Sinif Mucadelesi

Üç işyerindeki mücadeleler

Perşembe 18 Nisan 2024

31 Mart seçimleriyle Erdoğan ve iktidarının, yerel seçimler düzeyinde büyük bir yenilgiye uğraması, tabii ki işçi sınıfını da çok sevindirdi. Son aylarda işçi sınıfı çok yaygın olmasa da, bazı fabrikalarda üretimden gelen gücünü kullanarak, belirli sonuçlar elde etti. İşte bunun örnekleri aşağıda yer alıyor.

Gates fabrikası grevi 

İzmir Gaziemir’deki Ege Serbest Bölgesi’nde bulunan, ABD sermayeli ve kadın işçile-rin çoğunlukta olduğu Gates Endüstriyel Metal Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşletme-sinde, Birleşik Metal-İş Sendi-kası üyesi 350 işçi, 27 Eylül 2023 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle, 8 Mart’da greve başladı-lar. 12 gün süren grev sonrası anlaşmaya varıldı. Grevin kazanımların-dan bazıları şunlar :
* İşçi ücretlerine, 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla ortalamada yüzde 105 zam,
* 2024 yılının ikinci 6 ayı için enflasyon oranında zam,
* 2025 yılı Ocak ayı için asgari ücret korumalı, enflasyon + 4 refah payı eklemeli zam yapılmalı,
* 2025 yılının son 6 ayı için enflasyon + 4 zam,
* 2025 yılının Ocak ayı itibarıyla tamamlayıcı sağlık sigortası ,
* Yılda 120 gün ikramiye (4 ikramiye oldu),
* Yılda 1 adet 1500 lira olarak uygulanan erzak yardımı, yılda 3 adet 3’er bin lira olarak uygulanacak

Direnen PilenPak işçileri grevde

Ruffles, Lays, Doritos, Mars, M&M’s ve Snickers gibi uluslararası gıda markalarının ambalajlarının basıldığı Manisa’daki PilenPak fabrikasında TÜRK-İŞ’e bağlı Basın-İş Sendikası’na üye işçiler, patronunun Basın-İş Senndikası’nın yetkisini tanımaması üzerine greve başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmesi masasına oturmayan işverene tepki gösteren işçiler, hakklarını istedi. Sendikaya üye olduktan sonra yıllar süren yetki davası sürecinde,149 işçinin de işten çıkarıldığı fabrikanın önünde yapılan açıklamada, « Sendikayı tanıyın » denildi. Basın-İş Genel Başkanı Savaş Nigar, şunları söyledi: « Basın-İş’i, işçilerin yasal temsilcisi olarak kabul edin ve görüşmelere baş-layın, masaya oturun. PilenPak işçileri ve işçilerin özgür iradeleri ile seçtikleri Basın-İş Sendikası olarak biz kararlıyız. Hiçbir engel, hiçbir bahane, hiçbir zorluk bizleri yıldıramayacak, vazgeçmeyeceğiz. Bu işin dönüşü yok. PilenPak işçisi hakkını alacak, PilenPak işçisi kazanacak » dedi.

« PilenPak işçileri, iki yıl önce 2022 yılının Şubat ayında Basın-İş’e üye oldular ve sendikamız, iş yerinde gerekli çoğunluğu sağlayarak Bakanlıktan yetkiyi aldı» diyen Nigar, süreci şöyle anlattı: « İşveren toplu sözleşme masasına oturmamak için her yolu denedi. Geçerli ve somut bir gerekçesi olmamasına rağmen sırf toplu sözleşme sürecini geciktirmek için sendikanın yetkisine itiraz etti. Bunun üzerine yerel mahke-menin ve bölge mahkemesinin ardından Yargıtay da 2023 yılının Eylül ayında sendikamızın işyerinde yetkili olduğunu tescil etti. Ancak işveren yersiz başvuru ve itirazlarıyla yasal toplu iş sözleşmesi sürecinin başlamasını 1,5 yılı aşkın bir süre geciktirdi. Bu süre içerisinde işveren 149 sendika üyesini, hiçbir geçerli neden olmadan, sırf anayasal haklarını kullandıkları için işten çıkardı. Mahkemeler ve Bakanlığın teftiş raporları ile işçilerin sendikal nedenle işten çıkarıldığı belgelendi. Sendikal baskı ile yetinmeyen PilenPak Ambalaj, şirket içinde şirket kurarak, muvazaalı şirketler, alt yükleniciler ve iş kolu değişik-likleri gibi ayak oyunlarıyla işçilerin toplu sözleşme hakkını gasp etmeye çalıştı. Sözümüzü tuttuk, hukuki mücadeleyi kazandık. Kesinleşmiş yetkimize rağmen PilenPak Ambalaj toplu
pazarlık sürecindeki hukuki müzakere ve arabuluculuk süreçlerine katılmadı.»
PilenPak Ambalaj toplu pazarlık sürecindeki hukuki müzakere ve arabuluculuk süreçlerine katılmadı.»

İzmir Lezita fabrikasında mücadele  

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Lezita Fabrikasında çalışan işçiler toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması ve işveren cephesinin işçilerin örgütlü olduğu Öz Gıda-İş Sendikası ile masaya oturmaya yanaşmaması üzerine 6 Mart gece 12’den itibarıyla greve başladılar. Lezita patronu Abalıoğlu, grevin uygulanacağı tarihten iki gün önce, 50’ye yakın Hindistanlı işçiyi, işyerine getirip işbaşı yaptırarak grevi kırma girişimlerinde bulundu. İşçilerin grevi kararlı şekilde sürerken, patron da grev kırıcılığıyla göçmen işçileri sömürmeye devam ediyor. Öz Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün, sürece dair « Bizim derdimiz göçmen işçi kardeşlerimizle değil. Bizim derdimiz göçmenlerin bu çaresizliklerinden beslenen ve bu açmazı kullanan patronlarlarladır» dedi. Evrensel gazetesinin aktardığına göre: emekçiler şunları söylüyor :

17 senedir kesim bö-lümünde çalıştığını belirten bir kadın işçi kendilerinin köle gibi görüldüğünü belirterek, « Biz sendikaya üye olarak « Yeter artık » dedik. Sendikaya üye ol-mak da greve çıkmak da anayasal bir hak.» dedi. 12 yıldır burada çalıştığını ifade eden bir başka kadın emekçi, «Hakkımızı aramaya çıktık ve alacağız.» diye ekledi. Bir başka kadın emekçi ise, «Arkadaşlarıma da söyledim, korkmayalım, yılma-yalım, hakkımızı arayalım dedim. Pes etmeyeceğiz. » diye konuştu

(22.03.2024)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 300, 17 Nisan 2024  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?