Sinif Mucadelesi

Sendikal rekabet ve sonuçları

Çarşamba 3 Haziran 2009

İşyerimizde üç ayrı konfederasyona ait sendika örgütlenmesi var. Memurlarda bir işçilerde ise iki sendika var. Kadrolu işçiler Belediye-İş’e bağlı, taşeron işçileri ise Genel-İş’e bağlı. Bundan dört yıl önce sadece Belediye-İş örgütlüydü. Sendika değişimi, işçilerin isteğiyle olmadı.
Patron, sadece işyerini yönetmiyor, sendika yönetiminde de etkili olmak istiyor. Üstelik şimdilik etkili olduğu da görünüyor. Temsilcisini, delegesini, şube başkanını seçebiliyor. Böyle olunca işçiler için sendika, işveren sendikası oluyor. Sendika bürokratları ise hayatlarından memnun.

Aynı zamanda sendikasız işçiler de var ve ne hikmetse bürokratlar, bu işçileri örgütlemeyi hiç de gerekli görmüyor. Ama birbirlerinden üye çalmakta bütün güçlerini kullanıyorlar. Hatta hak aramak için işçiyi yürüyüşe çağırmayanlar, sendikal rekabet için binlerce işçiyi sokağa döküyorlar.

Halbuki dört yıl önce yaşanan sendikal rekabette işçiler olarak hiçbir şey kazanmadık. Aksine birçok sosyal hakkı kaybettik ve zaman içinde yapılan sözleşmeler, işvereninin istediği zam oranlarında tutulduğu için kayıplarımız oldu.

Sendikal rekabet süreci demokratik olacağı ve sonrasında işçilerin haklarını arayan, sorgulayan, demokratik bir sendikal yönetim oluşacağı yerde tam tersi yaşandı. Bundan da işveren kazançlı çıktı.

Örgütlü olduğumuz Genel-İş, kadrolu işçileri de kendi bünyesine kazanmak için dört yıldır işverenle iyi ilişkiler içinde. Mümkün olduğunca tüm isteklerini yerine getiriyor. Kadrolu işçiyi, işverenin gücüyle kendisine geçirmeye çalışıyor. Biz, şimdilik gelişmeleri izliyoruz.

Eğer işçiler isterse sendika değiştirmek gereklidir. Bunun gibi, bir işyerinde bir sendika olması iyidir. Ancak hangi durumda olursa olsun, işçiler kendi çıkarlarını temelinde örgütlü olmalıdır. Önümüzdeki ay, taşeron şirketin yaptığı işin ihalesi var ve bu işçiler için önemli. Alt taşeron işçilerin ücretlerini hep geç ödüyor. Kimse sesini çıkaramıyor ve tedirginlik en üst safhada. (23.05.09)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2009  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 132 - 1 Haziran 2009  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?