Sinif Mucadelesi
Haiti

Emperyalist güçler müdahale etmekte tereddüt ediyor

Cuma 10 Mart 2023

Geleneksel burjuva devletinden geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. Haiti’deki en yüksek mahkeme binaları aylardır silahlı çeteler tarafından işgal altında tutuluyor.

Yetersiz eğitimli ve düşük maaşlı polis, karakollardan kaçarken, silahlı çetelerin öldürücü kurşunları altında sinekler gibi düşüyor. Yürütmeden ve kurumlardan geriye kalanlar neredeyse gizlice işliyor. Her şeye rağmen emperyalist güçler için evde yangın yok. Sömürü sistemlerinin temelleri, üretim araçlarının özel mülkiyeti henüz tehdit altında değil.

Çeteler ülke genelinde terör estirmeye devam ediyor. Neredeyse fethettikleri topraklarda yeni bölgeler ele geçirmeye, işçi sınıfı mahallelerinde katliamlar yapmaya devam ediyorlar. Sömürülen kitleler yani asıl kurbanlar olsa da, burjuvazi de bundan payını alıyor. Ekonomik faaliyetler çöktü. Farklı vilayetleri birbirine bağlayan anayollar kapalı, limanlar yavaş çalışıyor. Bazı patronlar ve yabancı uyruklular kaçırıldı, diğerleri öldürüldü.

Hükümet ve Başbakan tarafından yardıma çağrılan Haiti egemen sınıfları, 7 Ekim 2022’de uluslararası emperyalist güçlerden "silahlı çetelerin yükselişine karşı koymak için gecikmeksizin uzmanlaşmış bir uluslararası silahlı güç" göndermelerini istemişti.

Ancak o tarihten bu yana emperyalist güçler bir sıcak bir soğuk esiyor. ABD hükümetinin temkinli tutumu, Kanada’nın Haiti Büyükelçisinin son açıklamaları ve Antonio Guterres’in açıklamaları bunu kanıtlamakta. Kanada’nın BM Büyükelçisi Bob Rae’ye göre bugün Haiti’ye yapılacak büyük bir askeri müdahalenin kalıcı bir etkisi olmayacak. Bu görüş, insani krizi çözmek için askeri müdahale çağrısında bulunmaya devam eden Antonio Guterres tarafından paylaşılmıyor.

Kapitalist dünya düzeninin destekçileri tereddüt ediyor. Yangın henüz Haiti’de değil. Eğer ülkenin zenginliğinin kontrolü için mücadele eden işçi sınıfı ve sokaklardaki milyonlarca aç insan olsaydı, ya da halk kitlelerine yanılsamalar yaymaya çalışan bir burjuva politikacısı olsaydı, o zaman tepkileri farklı olurdu.

Bu durumda, Mayıs 1965’te Dominik Cumhuriyeti’nde ya da Castro’nun zaferinden sonra Küba’da yaptıkları gibi müdahale etmekte bir an bile tereddüt etmezlerdi. Varlıklarını, kitlelerin çetelere ve sömürücü sınıfa karşı bilinçlenmesinde bir etken olacağından korktukları için tereddüt ederler.

İşçi sınıfı mahallelerindeki küçük çeteler ile dünyaya egemen olan emperyalizmin büyük çetelerinin ortak noktası şudur: Hepsi kitlelerin sömürüsünden geçiniyor. Açık olalım: Bu durum devam ettiği sürece, sömürülen kitleler için Haiti ve dünya ölçeğinde bu toplumsal düzeni yıkmak için mücadeleye atılmaktan başka bir çözüm yoktur. (İşçilerin Sesi, 22.02.23)

Bu makale Haiti’de OTR (Devrimci İşçi Örgütü - UCI) tarafından yayınlanan aylık La Voix des Travailleurs dergisinden alınmıştır.


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 289 - 8 Mart 2023  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?