Sinif Mucadelesi

İktidar kadrolarıyla birlikte tüm siyasi ve ekonomik sistem yozlaştı ve çöküyor

Pazar 5 Şubat 2023

Gün geçmiyor ki bir bakanın veya milletvekilinin yolsuzluğu, hakareti veya yalanı ortaya çıkmasın. Fakat ne gam, her yapılanı ve her söyleneni aklayıp paklayan hatta yok sayan tutumları, medyaları, uzmanları, aynen devam ediyor.

Amasra maden faciasında, kusur var, ihmal var ama sorumlu yok. Çorlu tren faciasında, ihmal var, kusur var ama sorumla yok. Son bir ayda mafya çatışmalarında 40 kişi öldü, bakan İBB peşinde; polis, toplusözleşme için ücret zammı için sendikalaşmak için hakkını arayan işçinin peşinde.

Her işyerinde her yerde sorun var. İktidardakiler, sorunları çözme görevi ve yetkisi olanlar ise sorunları çözmek için hiç bir şey yapmıyor. Sadece baskı ile bastırmaya ve medyayı kullanarak yok saymaya çalışıyorlar. Bir işyerindeki toplusözleşme uyşmazlığı sonucundaki grev de yasaklanıyor, maden çıkarmak için tarlasına el konulan çiftçinin feryadı da yasak.

AKP iktidarı boyunca tüm devlet kadrolarını partinin kadrolarıyla bütünleştirdi. Devlet örgütüyle parti örgütü içiçe geçmiş durumda. Adeta sadece AKP çevresi için çalışıyor. İktidardan düşmek, onlar için büyük bir facia. Yerleştikleri koltukların ötesinde, parti örgütüne dönüştürdükleri devlet üzerinden yağmaladıklarını, yağma sisitemini kaybetmeleri demek.

AKP’yi ayakta tutan patronlar için de durum aynı. Sadece garantili ihaleler, fahiş fiyatlar, işsizlik fonunu kullanmak, geri ödemesiz kredi, teşvikler, işçi ücreti desteklerinden fazlası var. Patronların her işi için hemen kanunlar, düzenlemeler çıkıyor, kamulaştırma, yasaklama kararları alınıyor, itirazlara karşı hemen polis ve jandarma şıddeti harekete geçiyor, mahkemeler hep patronları haklı çıkarıyor.

Emekçiler her zaman bunları yaşadı, bu düzen her zaman patronları, parayı vereni haklı gördü, onların yararına işledi. Ancak ekonomik kriz ortamında, milyonlar yoksulluk batağına saplanırken düzenin aynen sürmesi için iktidardakilerin daha acımasız oldukları bir gerçek. Kendileri ve çıkarlarını korudukları için zaten zor durumdakileri daha da zor duruma itiyor, baskıyı daha da arttırıyorlar. Yapılan rezaletlerin ortaya çıkması, hiç bir sonuç getirmiyor.

Bir CHP yöneticisi, içişleri bakanının uydurulmuş işler ile ilgili kamu ihaleleri üzerinden milyoner yaptığı danışmanının trol ordusu çalıştırdığını açıkladı. Erdoğan’dan, Soylu’dan tek ses çıkmadı. Daha önemlisi, bir AKP yöneticisi, ortaya çıkanları çok basit, önemsiz buldu. AKP’li siyastçiler, devlet olmanın olanaklarını kullanarak ne yağmalar yapıyor ki, bir danışmanın milyoner oluşu basit geldi. Ve herkes herkesi biliyor olmalı ki büyle bir değerlendirme yapabiliyor.

Yoksulluğa, yolsuzluğa, yasaklara karşı olduğunu ileri sürerek iktidara gelen AKP, kitlelerin geniş desteğine rağmen hiç birini yok etmedi. Tam aksine devletle bütünleşerek yoksulluğun, yolsuzluğun ve yasakların merkezi oldu. Dini ve milliyetçiliği kullandığını da unutmamak gerek. (30.01.23)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 288 - 6 Şubat 2023  Site yaşamını izle Başyazı   ?