Sinif Mucadelesi
Şili

Sola oy vermek yeterli olmayacak

Pazar 9 Ocak 2022

19 Aralık’ta Pinochet diktatörlüğünün aşırı sağcı adayı ve savunucusu José Antonio Kast’ın "solun solunda" olarak sunulan Gabriel Boric’e karşı çıktığı Şili cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu Boric’in açık zaferiyle sona erdi.
 
3,6 milyona (% 44) karşılık 4,6 milyon oy (seçmenlerin %56’sı) ile aradaki fark Kast’ın yenilgiyi kabul etmesi için yeterliydi.

Kast seçim kampanyası sırasında, mülk sahiplerinin egemenliğini sağladığı için Pinochet diktatörlüğüne karşı söyleyecek daha az sözü olan sağı harekete geçirmek için Komünist düşmanlığını kışkırttı. Kampanya sırasında gündeme getirilen konulara, kürtaj hakkı, eşcinsel evlilik, kadın ve yerli hakları, diktatörlüğün kınanması, siyasi sınıfın yolsuzluğu, konularına esas olarak yalan ve iftira ile yanıt verdi.

Ücretsiz eğitim için 2011 öğrenci protestolarının lideri, yeni seçilen Gabriel Boric, 25 Ekim’de bir milyondan fazla insanın Santiago sokaklarında protesto gösterisine sahne olan 2019’daki güçlü sosyal seferberliği destekledi!

2014’ten bu yana Parlamento Üyesi, Komünist Parti, çevreciler ve iki eski sosyalist cumhurbaşkanı, Ricardo Lagos ve Michelle Bachelet dahil olmak üzere merkez sol figürleri içeren "geniş bir cephenin" desteğiyle seçildi. 2020’den bu yana, özellikle de 1990’da diktatörlüğünün sona ermesinden bu yana değişmeden mevcut metnin yerini alacak yeni bir Anayasa taslağının hazırlanmasına katılanlardan biridir. Boric, sağlık, eğitim ve emekli maaşlarının finansmanında en zenginleri dahil edecek bir vergi reformunu şu formülle duyurdu : "Mali sorumluluklarını sürdürürken daha fazla sosyal hak".

Ayrıca küresel ısınmayla mücadele sözü veriyor, kürtajın yasallaştırılması ve yerli azınlıkların hakları için çağrıda bulunuyor. Bütün bunları, kapitalist sistem çerçevesinde, sosyal demokrat hükümetler tarzında yaptığını iddia ediyor. Allende’nin yarım yüzyıl önce yaptığını iddia ettiği şey de buydu. Hatta işçilere orduya güvenebileceğini söyledi ve kendisini birkaç hafta sonra iktidardan düşürecek olan askerlere bakanlık koltuğu verdi.

Pinochet diktatörlüğü, o zaman, yalnızca popüler sınıfların özlemlerine şiddetle son vermekle kalmadı, aynı zamanda, devlet endüstrilerini parçalayarak ve kamu hizmetlerini özelleştirerek, çok güçlü bir kapitalizmi dayatmak için zemin hazırladı. Böylece bir avuç zenginin eğitimden, sağlık ve emeklilikten gelen parayla spekülasyon yapmasına izin verdi. Şili’yi bugün en eşitsiz ülkelerden biri yapan işte bu biriken servetler servettir: Nüfusun %1’i servetin %30’unu elinde tutuyor.

Güçlü ve görünür olan bu eşitsizlikler, Ekim 2019’daki toplumsal patlamaya yol açtı. Dönemin milyarder başkanı Piñera, şiddetli polis baskısıyla ve ardından onu yeni bir anayasa taslağının tarafına getirerek bu durumdan kurtulmaya çalışmıştı ve yasanın popüler sınıfları biraz daha iyi koruyabileceği yanılsaması var.

Bu, yeni cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere cumhurbaşkanlığı seçimini yeni kazanan sol koalisyonun izlediği yoldur.

Ancak Allende’den neredeyse elli yıl sonra, aynı tehlike Şili işçi sınıfı üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu işçi sınıfı, daha iyi yaşama özlemleri karşısında, kendi çıkarlarını dişini tırnağına katarak canla başla korumaya hazır bir burjuvazi, bir devlet aygıtı ve kendisini burjuvazinin hizmetine sunmaya hazır bir ordu buluyor.

İşçiler ve halk sınıfları, kendilerine bu kurumlara güvenmelerini söyleyenlere her zamankinden daha az güvenmelidirler.
(22.12.2021)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2022  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 279 - 3 Ocak 2022  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?