Sinif Mucadelesi

Metal işkolunda sözleşme dönemi. Patronlar kâr rekoru kırdı

Pazartesi 5 Temmuz 2021

CHP’nin yayınladığı bir raporda 2018 yılı birinci çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içinde işgücü ödemelerinin payı %37.8 iken 2021’in ilk çeyreğinde %35.5’e düştüğü açıklandı. Ekonominin belirleyici sektörlerindeki patronlar, krizi ve salgını fırsata çevirdi; üretim artarken ücretleri ve sosyal hakları kısarak kârı arttırdılar. Bu durum patronların işçilerine ve tüm işçi sınıfına baskıyla dayattıkları, bilerek oluşturdukları bir sonuç.

Elbette patronlar gerçek kazançlarını sır gibi gizliyorlar ancak borsada işlem görenlerin açıkladıkları rakamlara göre Evrensel gazetesinde bazı hesaplar yayınlandı. Bunlardan birine göre Türkiye’nin 7. büyük sanayi işletmesi Koç topluluğuna bağlı olan Tofaş Bursa fabrikasında, önceki seneye göre 2020’de işçi sayısı 300 kişi azaldı ancak üretim %18 arttı ve kârı 300 milyon lira arttı. İşçi başına 37.4 otomobil üretirken geçen yıl, şimdi 38.6 üretiliyor. İşçi başına kârını önceki yıl 198 bin liradan 253 bin lira ya çıkardı. Buradan işçiye giden yevmiye lafa bile değmez.

Yine en büyüklerden Türk Traktör önceki yıl kârını %592, geçen yıl %315 arttırdı. TEMSA geçen yıl sermayesini 210 milyondan 510 milyona çıkardı.

Tüm bu işletmeler, metal sözleşmesinde 1.grupta yer alıyor. Kasalarına koydukları her kuruşu işçilerin çalışmasıyla elde ettiler. Fazladan kazandıklarını da, ekonomik krizi, salgını, baskı ortamını fırsat bilerek az işçiyle çok iş yaparak elde ettiler.

Sözleşme dönemine ve metal işkolundaki sözleşmelere böyle bir ortamda giriliyor. İşçi sınıfı, sadece kendi patronuna karşı değil, tüm patronlar sınıfına karşı mücadele etmesi gerektiğinin bilincinde olmalı. En az bunun kadar sınıf dayanışması da gerekli. (01.07.21)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2021  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 273 - 5 Temmuz 2021  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?