Sinif Mucadelesi

Salgın ve Türkiye Ekonomisi

Pazar 9 Ağustos 2020

Covid-19 salgını tüm hızıyla Dünya ekonomisini hem arz hem de talep yönünden etkilemeye devam ediyor.

Arz tarafında üretim süreci, talep tarafında ise tüketim harcamalarının üzerindeki olumsuz etki 2008 krizinden beri durgunluktan çıkamayan Dünya ekonomisinin kalıcı durgunluğunu daha da belirgin hale getiriyor.

Türkiye ekonomisine gelince, Türkiye ekonomisi henüz 2018 kur krizinin etkilerini henüz aşamamış ve ekonominin dengelerinin yeniden kurulamadığı bir dönemde yaşıyor bu salgının etkilerini.

DİSK’in son yaptığı Temmuz çalışması, Türkiye ekonomisinin girdiği durumu emekçiler cephesinden ortaya koymaktadır.
Araştırmaya göre, Covid-19 salgını işçilerin işi, geliri ve sağlığı açısından çok kötü sonuçlar doğurmaktadır.

İşçilerin bu süreçte gelirleri azaldı, çalışma koşulları kötüleşti ve borçları arttı. Bunlara ilaveten bu durum işçilerin kaygı seviyesini artırarak ek başka sağlık problemlerine de sebep oldu. İşçilerin büyük çoğunluğu şu an işlerinin tehlike altında olduğunu da raporda belirtmişlerdir.

Araştırma, kadın işçilerin ve özel sektörde çalışan işçilerin salgının negatif etkilerini daha fazla hissettiklerini de ortaya koymaktadır.

Tabi DİSK’in bu çalışması sendikalı işçilerin ve DİSK’in örgütlü olduğu iş yerlerinde yapılmıştır. Sendikasız ve kayıt dışı çalışan işçilerin durumunun daha vahim olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Araştırma bize aynı zamanda işçilerin durumu hakkında başka veriler de sunuyor.

Her 10 işçiden 6’sı ücretlerinin kesilmesi durumunda 1 aydan daha kısa süre geçinebileceklerini ifade ediyor. Böylesi bir salgın döneminde kıdem tazminatının varlığı işçilerin işten kolayca çıkarılmalarının önünden bir engel olarak duruyor. Bir kez daha işçiler için kıdem tazminatının ne kadar önemli olduğu böyle bir dönemde anlaşılıyor.

Kapitalizm belli aralıklarla krize giriyor ve bedeli işçi sınıfına ödetiliyor. İşçi sınıfının yazgısında bu yok. Tarihsel deneyimler ışığında, işçi sınıfı örgütüyle beraber hareket etmek krizlerin bedelini kapitalistlere ödetmenin tek yolu. 21.07.2020


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2020  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 263 - 8 Ağustos 2020  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?