Sinif Mucadelesi

Obama ekonomik planı :Zenginlere daha da fazla para vermek için işçilere yeni bir saldırı

Çarşamba 11 Şubat 2009

Yeni ABD Cumhurbaşkanı Barack Obama’nın “teşvik” adı altında önerdiği ekonomik plan, büyük şirketlere kıyak ve işçi sınıfına saldırı niteliği taşıyor.

Bu plan, kişi ve şirketlere toplam 300 milyar dolar (450 milyar TL) tutarında ek vergi indirimi içeriyor. Oysa seçim kampanyasında kişisel vergi indiriminin yalnızca yıllık geliri 200 bin dolarından (300 bin TL) az olanlara yapılacağını söylemişti. Ayrıca, Bush’un zenginlere yaptığı yüksek vergi indirimlerinin durdurmasından bahsedilmez oldu. Hatta Bush dönemi yasalarının süresi dolunca yürürlükten kalkacağından bile artık söz eden yok. Aksine, Obama, “ekonomik kriz vergi indirimlerini durdurmak için uygun bir zaman değil” diyor.

Büyük şirketlere, Bush’un sekiz yıl boyunca sağladığı vergi indirimi, finans sektöründeki büyük spekülâsyon balonunun daha da şişmesine olanak sağlamış ve bugün içinde bulunduğumuz ekonomik krizin yaratılmasında önemli rol oynamıştı. Aynı spekülâsyoncu banka ve şirketlere daha da fazla para akıtmak, iddia edildiği gibi “ekonominin dişlilerini yağlayacak” değildir. Aksine, onlara daha da fazla spekülâsyon olanağı sağlayacak ve krizin daha da büyümesine neden olacak.

Ne var ki bu, Obama’yı büyük şirketlere üç yeni vergi indirimi önermekten alıkoymadı.

İlki, şirketlerin geçen sene ilân ettikleri zararlar yanında, bu sene ilân edecekleri zararları da kapsıyor. Ayrıca geriye doğru beş yıl öncesine kadar bir şirketin her iddia ettiği ve edeceği zararı da kapsıyor.

İkincisi “yatırımlar” için öngörülmekte. Gerekçe, yeni işler yaratacağı. Bu, patron ve politikacıların on yıllardır hep ileri sürdüğü şey. Gerçekleştiği ise henüz görülmedi.

Obama’nın önerdiği vergi indiriminin üçüncüsü, içlerinde en gülünç olanı. Bu öneriye göre, hükümet şirketlere işe alacaklarını iddia ettikleri her işçi için 3 bin dolar (4.500 TL) verecek. Eğer bir şirket işçi çıkarmayı düşündüğünü söylerse, işçilerin çıkarılmaması için de şirkete işçi başına gene aynı miktar ödenecek. Başka bir deyişle, bir şirketin mevcut her bir çalışanı için hükümetten 3 bin dolar almaması için hiç bir sebep yok!

Obama, altyapıya, işsizlik sigortasına, yaşlı ve yoksulların sağlık sigortasına daha fazla para harcanacağını söylüyor. Ancak bu “öneri”leri, şirketler için önerdiği indirimler gibi rakam ve ayrıntı içermiyor. Şu ana kadar bu konudaki en somut vaat, “çevre dostu yeşil enerji” sektöründe açacakları işler için büyük şirketlere vermeyi öngördüğü para miktarı oldu.

10 Ocak Cumartesi günü Obama, ekonomik planı birkaç yıl içinde en az 4.1 milyon iş “yaratacak veya koruyacak” dedi. Ondan sadece bir gün önce, bu rakam 3 milyondu. Ondan iki gün önce ise, aynı rakam 2 milyondan ibaretti. O arada planda değişen hiç bir şey olmadı, fakat herhalde yapılan “durum analizleri”, Obama’nın önerdiği vergi kıyağını kamuoyuna satabilmek için rakamı artırması gerektiğini ortaya koydu.

Rakamlar gerçek bir anlam taşımıyor. İsterse planının yüz milyon işi koruyacağını bile söyleyebilir, çünkü büyük şirketler Obama’nın kendilerine önerdiği vergi iadesini alabilmek için tüm işçilerini “korumakta” olduklarını iddia edebilecekler.

Üstelik Obama’nın kurtaracağını söylediği iş sayısı, işsizliğin vardığı boyutlar yanında çok küçük kalıyor. Bugün ABD’de işsiz olan veya işi kendisine yetmeyip iş aramakta olan işçi sayısı 21 milyona ulaştı.

Milyonlarca işçi ailesinin sorunlarını çözme açısından, ekonomik planının önerdiği hiç bir şey yok. Örneğin, sağlık hizmetlerinden yoksun olanlara bu hizmetleri götürme yolunda hiç bir öneri yok. Şu ana kadar sağlık sektörüyle ilgili tek önerisi, ülkedeki herkesin sağlık kayıtlarının beş yıl içinde bilgisayara aktarılacağı!

Obama’nın önerdiği somut şeylerden biri, planın giderlerinin nasıl karşılanacağı. Bu yolda sosyal hizmetlerde kesintiler öneriyor. Danışmanları defalarca sosyal sigorta, yaşlı ve yoksulların sağlık sigortası ve benzeri diğer “imtiyazların” –kısacası tüm sosyal güvence sisteminin– hedef alınacağını söylediler, üstelik işçilerin bu güvencelere en çok ihtiyaç duydukları bu ekonomik kriz döneminde!

Obama Amerikan halkının Kasım seçimlerinde “değişim” yönünde oy kullandığını ve sorunların çözümü için “yeni” bir yaklaşım gerektiğini konuşmalarında defalarca söyledi. Ancak ekonomik planı, sonuçta zenginlere vergi indirimi ve nakit para vermekten ibaret. Bu hediyelerin faturası da işçi sınıfına çıkarılıyor. Kısacası öneriler, Bush yönetiminin sekiz yıl boyunca yaptığı önerilerin aynısı.

Spark (12.01.2009)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2009  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 128 - 7 Şubat 2009  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?