Sinif Mucadelesi

Özgürlük ve Dayanışma Partisi

Çarşamba 11 Şubat 2009

Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kuruluşu, Türkiye solunun 12 Eylül askeri darbesinden sonra ilk toparlanma girişimlerinden olan, Kuruçeşme Toplantıları’nın sonrasında oldu.

Kendilerini “yenilikçi sol” olarak tanımlayanlar, üç slogan üzerinde hareket ettiler: İnadına özgülük, inadına aşk, inadına devrim. Bu söylenenler, o dönem herkesin kulağına hoş geliyordu.

ÖDP’yi oluşturan, yani onun çatısı altında birleşen guruplar, askeri darbe öncesinde anti faşist mücadele içinde olan ve bu temelde çevreleri olanlardı. Askeri darbe sonrasında sol, ciddi bir darbe almıştı. İşçi sınıfı ve ezilenlerle bağları kopmuştu. Militanlar üzerinden politika yapılıyordu. Militanlar ise, işçi sınıfı içinde çalışmıyordu.

ÖDP’yi oluşturan guruplar, aynı zamanda kendi özerkliklerini koruyarak hareket etti. Bir nevi, partiden çok bir tartışma kulübü denebilir. Halbuki Kuruçeşme Toplantıları’ndan sonra, işçi sınıfı içinde nasıl çalışılacağı öncelikle ele alınmış olsaydı, tüm güçlerle işçi sınıfı içinde mücadele yolunu önlerine koysalardı, belki bugün yaptıkları tartışmadan uzak kalma şansları olabilirdi.

Tam aksine, kitlelerden kopuk bir şekilde militanlar kendi aralarında birleşmeyi düşündüler. Ne yazık ki, girdikleri ilk seçimde, büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Ve hemen seçim sonrasında ilk tartışmalar başladı.

Sözde farklı seslerin birleşkesi olan ÖDP’nin hiç de öyle olmadığı görüldü, tartışmalar ayrılmaları da getirdi. Zamanla öyle bir hal aldı ki, her tartışma sonrası bir kongre yapılarak, sorunların yönetimi ele geçirme ile çözüleceği zannedildi. Bir bakıldı ki ÖDP, seksen yıllık CHP’den sonra en çok kongre yapan parti oldu. ÖDP kuruluş tarihi ile karşılaştırıldığında ise, birincidir.

ÖDP, her tartışma sonrasında irili ufaklı gurupların ayrılmasıyla medyatik yanını da yitirdi. Parti içinde şu anda iki gurup etkin görünüyor. Özgürlükçü sol ve Devrimci Dayanışma Görünen o ki, tartışmalar, ÖDP’yi tek gurubun hakimiyetine doğru götürmektedir.

Devrimci Dayanışma ekibi, daha çok Devrimci Yol geleneğinden gelenlerden oluşuyor. Son Kongre’de Genel Başkan seçilen Hayri Kozanoğlu, bu ekibin adayıydı.

ÖDP, dönem dönem seçim manevraları yaptı. Yaptığı ittifakların da ileri dönük sonuçları olmadı. Her seçim sonrasında, herkes kendi aynı telinden çalmaya devam etti. Son seçimde ÖDP Başkanı Ufuk Uras, Demokratik Toplum Partisi’nin desteğiyle milletvekili seçildi. Zannedildi ki, meclise girdiklerinde farklı bir ses ve heyecan getireceklerdi ama hiç de öyle olmadı.

1965’te, mecliste 15 milletvekili olan İşçi Partisi’nin deneyimini düşündüler. O dönem İşçi Partisi, işçi sınıfının ve ezilenlerin çıkarlarını savunuyor, meclis kürsünde ileri sürdükleri fikirleriyle her kesimin takdirini kazanmıştı. İşçi sınıfından kopuk, sadece konuşma, basın açıklaması ve dayanışma ziyaretleriyle güven kazanılacağını zannedenler bir kez daha yanılmış oldu.

Son kongreye giden tartışma, Ergenekon davasına karşı tutum üzerine çıktı. Yeni bir tartışma, yeni bir kongreyi getirdi. ÖDP’liler, bu konuda yanıltmadı! Çıkan sonuç, çözümü başkanı değiştirmekte buldular. Üç ay sonra da olağan kongreye selam dediler.

Son tartışmalar ve yaşanan süreç, ÖDP’nin, tüm diğer işçi sınıfıyla bağları olmadığı halde kendine parti diyen gurupların örgütlenmelerine dönüşmeye doğru gittiğini gösteriyor.

Yerel seçimin yaklaştığı bu günlerde, tüm sol gurupların birlikte aday çıkaracaklarını ve kampanya yapacaklarını açıkladıkları günlerin hemen arkasında bu tartışma, sol adına hiç de iyi bir görüntü vermiyor. Kendi içinde, iktidar yarışı yapan guruplardan oluşan bir birlik, nasıl bir izlenim verir?

Temel olarak işçi sınıfı içinde örgütlenmiş, işçi sınıfının denetiminde olmayan, işçi sınıfının demokratik gelenekleriyle işlemeyen her parti, sonuçta kısır tartışmaların, kişisel yarışların, küçük büyük politik çekişmelerin ortasında kalıyor. (05.02.09)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2009  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 128 - 7 Şubat 2009  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?