Sinif Mucadelesi

Sağlık ve emeklilikte yeni saldırı

Pazar 24 Şubat 2008

Hükümetin geçen yıl çıkardığı SSGSS yasasının uygulamasını, bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilince, uygulanması önce Temmuz 2007’ye, sonra da Ocak 2008’e ertelemişti. Önümüzdeki hafta Meclisin gündemine getirilmesi planlanan yeni kanun, emekçiler açısından özellikle ilerideki yıllarda olmakla birlikte bugün için de önemli kayıplar içeriyor.

Sağlık Bakanlığına bu yıl 10,8 Milyar YTL (bütçenin yüzde 4,85’i) ayrıldı. Yine bu yıl SSK açığı için 37 milyar YTL (GSMH’nin yüzde 5’i) aktarılacak. Hükümet son 10 ayda yüzde 69.8 artarak 22 milyar 591 milyon YTL’ye ulaştığını açıkladığı sosyal güvenlik açığını bahane ederek yeni yasayı ve kayıpları meşrulaştırmaya çalışıyor. Yani devletin kasasından yoksullara, emeklilere ve ihtiyacı olanlara harcama yapılmasına karşı çıkıyor. Oysa bütçeden SSK’ya aktarılan para, nüfusun önemli bir kesiminin en yaşamsal harcamaları için gereklidir.

Buna rağmen hiçbir SSK hizmetinden yararlanamayan önemli bir nüfus var. Resmi verilere göre, 23,7 milyona ulaşan çalışan toplam nüfusun 11,6 milyonu yani her iki çalışandan birinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı yok. Sağlık masraflarına karşılayamayan, yani yeşil kartlı sayısı da 13 milyon 990 bin 619 kişidir.

Sağlık sisteminde zaman içinde yapılan değişiklikler, emeklilik ve sağlık sigortasının birbirinden yarılmasıyla karmakarışık hale getirildi, neredeyse özelleştirildi. Ancak bu, sağlık harcamalarını azaltmadı, aksine arttırdı. Fakat harcama devletin kasasından ya da SSK’da toplanan paradan değil, ücretlilerin ceplerinden çıkıyor.

Türkiye’nin toplam sağlık harcaması 1992 yılında 6 milyar dolar iken, 2000 yılında 13 milyar dolara, 2006 yılında ise 30 milyar dolara yükseldi. Kişi başına ortalama sağlık harcaması ise 1992 yılında 103 dolar iken, 2000 yılında 194 dolar, 2006 yılında ise 381 dolar olmuştur. Harcamadaki bu son derece hızlı artış sağlık hizmetlerinde gerçek bir iyileşme anlamına gelmiyor. Örneğin ABD dünyada en fazla sağlık harcaması yapan ve kişi başına sağlık harcaması Küba’nın 24 katı olmasına rağmen ortalama yaşam süresi Küba’ya göre daha kısa.

Resmi verilere göre Türkiye’deki sağlık harcamalarının yüzde 42’sini ilaç giderleri oluşturmaktadır. Oysa diğer ülkelerde bu oran, sağlık harcamalarının yüzde 20’si civarında.

Türkiye’de 2006 yılında ilaç tüketimin gelire oranı ABD’den daha yüksek. (Türkiye’de yüzde 1.75-ABD’de yüzde 1.5). Türkiye ilaç pazarı dünyanın 13 büyük pazarı konumunda, yakında ilk 10 arasına girmesi bekleniyor. Türkiye’nin de arasında olduğu gelişmekte olan 7 ülkede 2020 yılında dünya ilaç satışlarının beşte birinin gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Yapılan değişikliklerin amacı büyük bir ticari sektör haline gelen sağlık hizmetlerini düzenlemektir.

Tıpkı "sosyal güvenlik reformu" gibi. Mevcut emeklilik sistemini daha da geriye götürecek olan düzenlemeler göre şu an 58 ve 60 olan emeklilik yaşı kadın ve erkek için 65’e, prim gün sayısı 7 binden 9 bine çıkarılacak. Emekli maaşları yüze 23-33 oranında düşecek. Aylık geliri 139,6 YTL’den fazla olan herkes sağlık sigortası primi ödeyecek. Primi ödemeyenler sağlık hizmeti alamayacak.

Hükümetin reformu gündeme getirmeden önce Ekonomik ve sosyal Konsey’i toplamıştı. Burada sendika bürokratlarından ve patronlardan destek sözü aldı. Bu nedenle sendika bürokratları adeta "danışıklı dövüş"te. Kamu-Sen, sabah bir saat için olsa da ilk kez iş bırakma eylemi yaptı. Nasıl olsa kaybedecek bir şeyi yok! Bir tek DİSK ve KESK yan çiziyor. Yaptıkları da bir avuç yöneticisinin İzmir ve İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatması oldu. Oysa 1999’da, Ankara’ya toplanan 500 bin işçi, o zaman hükümetin SSK yasasını değiştirmesini engellemişti. İşçi sınıfının bugün de aynı şeyi yapma gücü vardır. Ama sadece siyasiler değil sendika bürokratları da işçilerin önüne set örüyor. (29.01.08)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 116 - 1 şubat 2008  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?