Sinif Mucadelesi

Deneyimimiz, yapmamız gerekeni gösteriyor

Çarşamba 11 Şubat 2009

Biz işçilerin, haklarını almak için gerekli olan birlik olmamız, alacağımız eğitime bağlı. Bu yüzden, sendika yöneticilerine, temsilcilere, işçileri eğitim verilmesi için her fırsatta tekrar tekrar uğraşmamıza rağmen, her seferinde çeşitli bahanelerle oyalandık.

Daha önce on beş günde bir işçiler toplanıyor, işyerindeki sorunları, aksaklıkları, haksızlıkları konuşuyor ve bunların önüne geçmeye çalışıyorduk. Böyle oluşumlara karşı çıkan sendikacılar, işverenin keyfi tutumlarına, hak gaspına taraf oluyorlar. Dört yıldır, yapılan sözleşmeler, işyerinde tam uygulanmıyor. Bu durum, işçi ile sendika arasındaki güven bunalımını arttırdı.

Seçim sürecine girdiğimiz bu dönemde, seçime yönelik çalışmalar hızlandı. Seçim için yapılan ise, kenti, ilçeyi sakinleri için yaşanılır duruma getirmek değil, eski ev duvarlarını yıkıp yenisini örmek, sıvamak gibi tamamen oya dönük işler. Oy hesabıyla yapılan bu işlerde, belediyenin araç gereci, işçiler kullanılıyor.

Sendikanın düzenlediği ve geniş işçi katılımlı toplantıda, sendikacılar seçim kampanyasına dönüştürmeye çalıştı. Şube Başkanı, toplantı boyunca, şimdiki başkan seçilmezse, şirket kapanır, işsiz kalırsınız diye anlattı, durdu. İşçilerin dile getirdiği haksızlıkları, sözleşmenin uygulanmayan maddelerini, duymazlıktan geldi.

Oysa seçim, işçi sınıfına saldırıların olduğu bir dönemde yapılıyor. Çalışanların yaşam düzeyleri sürekli düşerken, patronların yaşam düzeyi sürekli yükseliyor. Ancak buna rağmen sendika bürokratları, patronlardan, başkandan, işçilerin yararına hareket edeceğine dair en küçük bir teminat istemiyorlar.

Buda gösteriyor ki, sendika yöneticileri bile patronlardan, işçilerin yararına bir hareket beklemiyor. Patronlardan tek beklenecek şey, seçimlerde tatlı vaatler verip, seçildikten sonra işçilerin haklarını gasp etmeye devam edecekler. Çünkü ne seçmenlerin ne de çalışan işçilerin bu siyasetçileri denetleme olanakları yok. Sendika yöneticileri bunu biliyorlar.

İşçilerin herhangi bir kişiye oy vererek, elde edecekleri hiçbir garantileri yoktur. Tek garantimiz, kendi örgütlülüğümüz, kendi mücadelemizdir. Geçmişte, hak elde etmişsek, bunun nedeni onlara oy verdiğimiz için değil, işçilerin kendi mücadeleleri sonucunda yarattığı ortam nedeniyle bize ödün vermek zorunda kalmalarıdır. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2009  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 128 - 7 Şubat 2009  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?