Sinif Mucadelesi

Seçim bitti, sıra işçi sınıfına saldırılarda

Cuma 5 Nisan 2019

Erdoğan seçim meydanlarında ekonomi lafını ağzına almadı; işsizlik, geçim derdi, düşük ücret, ağır çalışma şartları hiç gündeminde yoktu. Seçim biter bitmez, daha akşamından bir gündeminin de ekonomi olacağını söyledi. Zaten büyük patronların borazanı medya ağzı ile, daha günler öncesinden, Erdoğan’ın seçimden sonra yapması gerekenler sıralanmaya başlamıştı. Buna hemen bütün patron örgütlerinin liderlerinin, güya seçim nedeniyle yaptığı açıklamalar eklendi.

Ne istiyor patronlar: Yapısal reform, yani kıdem tazminatının kaldırılıp BES’in getirilmesi. Böylece işçilerin ücretinden kesilip biriken kıdem tazminatı parası, patronların kasalarında kalacak.

Başka bir istekleri vergi reformu: Verginin tabana yayılması, yani daha yoksullardan da vergi alınması. Böylece zenginden çok, yoksuldan sıfır vergi alınması gerekliliğini yok edip işçinin sırtından kazandıkları vergi parasını da istedikleri gibi kullanacaklar.

Durmadan terarlanan başka bir talep de yeni teşvik programları. Ekonomiyi uçuran, açıkladığı her rakamı tam on ikiden tutturan damat Maliye Bakanı, işbaşı yaptığından bu yana belki elli teşvik açıkladı. Patronlara yetmedi, dahasını istiyorlar. Çünkü teşvik demek, hesap sorulmadan, karşılığı alınmadan, işçinin sırtından devletin topladığı paranın (para yoksa da bizdeki gibi borç alınan paranın) bol bol dağıtılması demek. Önceki teşvik paralarıyla villa alan, tatile giden, arabasını yenileyen, borsada vurgun yapan ya da para batıran, kumar oynayan patronlardan geride kalmak istemiyorlar.

İşte Erdoğan, aynı seçim döneminde “beka sorunu” yutturmaya çalıştığı gibi, şimdi de milyonlarca işçiye krizin bedelini ödemeyi yutturmaya çalışacak. (02.04.19)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2019  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:250 - 5 Nisan 2019  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?