Sinif Mucadelesi
Haiti

Başkana gösterilen tepki nedeniyle ülke felç oldu

Cumartesi 9 Mart 2019

7-18 Şubat arasında Haiti’de hayat neredeyse durdu. Tüm faaliyetler; okullar, ticari işletmeler, ulaşım, kamu ve özel hizmetler, halk pazarları, felç oldu. Kitleler, muhalefet liderlerinin çağrısına uyarak başkent Port-au-Prince ve diğer büyük kentlerde sokağa dökülüp yaşam şartlarının feci şekilde kötüleşmesini protesto ederek devlet başkanının hemen istifa etmesini istedi.

Kitlelerin ülke çapındaki kalabalık protesto yürüyüşlerine ek olarak ateşler yakıldı, barikatlar kuruldu, atılan taşlar, benzin istasyonları ve arabalar ateşe verildi. İsyancıların depo, mağaza ve süpermarketleri yağmalaması ülkenin, özellikle başkent ve diğer kentleri kaynayan kazan halinde tutuyor. Bu kitle hareketi 7 Şubatta, muhalefet partilerinin “ülke kilitlenecek” çağrısıyla başladı; başkent ve en büyük kentlerde kalabalık kitleler, çok büyük değer kaybeden ulusal para birimi Haiti gourdesi’nin yol açtığı yoksulluğa çare bulunması ve de başkanın hemen istifa etmesini istedi. Eylemler ertesi gün devam etti ve muhalefet liderleri başkanının istifa etmesine kadar her şeyi durdurma çağrısı yaptılar. Çok şiddetli baskıya rağmen, isyana katılanların öfkesi ve sayısı her geçen gün arttı. Bu isyan, şaşırtıcı değil, çünkü toplu taşıma araçlarında, pazarlarda, fabrikalarda, emekçiler açıkça ümitsizlik çığlığı atıyor. Sosyal medyada insanlar nasıl sefil duruma düştüklerini tüm incelikleriyle anlatıyor.

Yaşam şartları kötüleşti

Yılın başından bu yana, işçi sınıfının ve yoksul kitlelerin yaşam şartları hızla kötüleşti. Ulusal para biriminin dolara göre hızlı değer kaybetmesinin sonucu olarak temel gıda maddeleri olan pirinç, kuru fasulye, un, yağ, fiyatına inanılmaz zam geldi. Zaten çok zor geçinen yoksul kitleler, dayanamaz hale geldi. Hatta günde bir öğün yemek bile olanak dışı olmaya başladı. Bu feci ekonomik durum sonucunda; gittikçe artan sayıda küçük burjuvayı, kamu ve de özel sektörde çalışanları, satın alma güçler eridiğinden sefalete sürükledi. Kitlelerin feci yoksullaşmasına paralel olarak zenginlerin serveti artıyor. Tüccarlar, devalüasyon gelmeden önce temel ihtiyaç maddelerine zam yapıyor; patronlar işçileri daha çok sömürmeye çalışıyor.

Aynı zamanda devlet başkanı ve etrafındakiler, iktidar nimetlerinden yararlanmak için yarışıyor. Çılgın harcama, yolsuzluk, bütçe açığı, devlet kasasını boşaltmaya yarıyor ama onların banka hesaplarını şişiriyor. Yolsuzluğun sonu gelmiyor.

Yabancı elçilik personeli ve yabancı yardım kuruluşu çalışanları ülkeyi terk ediyor.

Haiti’deki iktidarları yönlendiren ve uygun gördüğünde azleden ABD şu ana kadar mevcut başkanı tek söz etmedi. Belki de bunun durumu daha kötüye götüreceğini düşünüyor. Başkan ise korkmaya başladı. Bir hafta boyunca sesini hiç çıkarmadı, sonra da bir açıklama yaptı; kitleler güldü.

Bir hafta süren isyanın ardından muhalefet, özel güçlerini seferber ederek hareketi ve kitlelerin öfkesini denetimi altına almaya başladı. Böylece korku azaldı.

Muhalefetin manevraları

Muhalif politikacılar, devreye girip kitlelerin öfkesini başkana yönlendirdiler. Böylece isyanı, başkanı gönderip yerine geçerek sonuçlandırmak istiyorlar. Şimdi muhalefet, kapitalist düzenin sömürüsünü ve bir avuç zenginin şatafatlı yaşamını hedef alan, kitlelerin yoksulluğunu teşhir eden protestolardan vazgeçti; hareketi başkanın istifasını istemekle sınırladı.

Bir hafta boyunca her şey durdu. Böylece kitleler, muhalif liderlerin de onları hor gördüğünü gördü. Kitleler, barikatlar, tehditler, şiddet ve ateş edilmesi nedeniyle yaşadıkları semtlerin dışına çıkamadı. “Kapalı” kalan, susuz kalan, elektriği kesilen, işine gidemeyen yoksullar oldu. Muhalefet kendi özel kolluk güçlerinin, şiddetini kısıtlamak veya yoksulların temel ihtiyaçlarını karşılamasına hiç bir katkıda bulunmadı.

Muhalefet liderleri, isyanın tüm sömürülenlere yayılmasına çalışmadı. Tam aksine yoksul semtlerde oluşturdukları milis güçleri, daha çok yoksullara karşı kullandı.

Kitleler yavaş yavaş şunu görmeye başladı; isteklerini elde etmek için isyan etmekte haklı ancak tüm asalak politikacılara ve onların emrindeki kolluk güçlerine kesinlikle güvenmemeli. LO (01.03.2019)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2019  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:249 - 8 Mart 2019  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?