Sinif Mucadelesi

Friedrich Engels

Pazar 14 Aralık 2008

28 Kasım 1820’de Almanya’da doğan Engels, bir Alman tekstilcinin en büyük oğluydu. Genç yaşta, babası onu Manchester’daki pamuk fabrikasının yönetimine yardımcı olması için İngiltere’ye gönderdi. Orada, Çartist Hareket’in önderleriyle bağlantı kurdu. 1845’te orada tanık olduğu yaygın yoksulluğu anlatan “İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu” konulu makaleyi yayınladı. Aynı yıl, editörlüğünü Paris’teki Karl Marks’ın yaptığı bir dergiye yardım etmeye başladı. Marks’la kişisel olarak tanışmalarının ardından o dönemdeki devrimci guruplarla kaynaştılar ve onlar içinde etkin olarak yer aldılar. O dönemde, devrimciler arasında etkin olan anarşist öğretiye karşı çıkarak devrimci komünizmin öğretisini geliştirdiler.

1845 Temmuzunda Engels, Marks’ı İngiltere’ye götürdü. 1846 Ocağında Engels ve Marks Brüksel’e döndüler. Burada Komünist Yazışma Komitesi’ni kurdular. Tasarıları Avrupa’nın çeşitli bölgelerindeki sosyalist liderleri birleştirmekti.

Marks’ın fikirlerinden etkilenerek, İngiltere’deki sosyalistler Londra’da bir toplantı düzenlediler ve Komünist Birlik adı verilen yeni bir dernek oluşturdular. Engels, bu derneğin Kasım 1947 yılında yapılan ilk kongresine delege olarak katıldı ve eylem stratejisinin geliştirilmesinde büyük etkisi oldu.

1847 yılı sonlarına doğru Engels ve Marks, Komünist Birlik için, komünizmi kitleler için anlaşılabilir kılan, materyalist bakış açısıyla sınıf savaşımını, komünist toplumu anlatan, işçi sınıfının tarihteki devrimci rolünü anlatan Komünist Manifesto’yu yazdılar. Manifesto, 1848 Şubatında yayımlandı. Martta, 1848 devriminin patlak vermesi üzerine Engels ve Marks, Belçika’dan kovuldular. Almanya’ya, orandan da sürülünce önce Paris’e, oradan da sürülünce Londra’ya gittiler.

Engels, 1848 devriminin aktif bir katılımcısıydı. Elberfeld’deki ayaklanmada bulundu, Prusyalılara karşı düzenlenen Baden Seferi’nde Baden-Palatinate ayaklanmasındaki serbest güçlerin komutanı olan August Willich’in yaveri olarak savaştı.

1870’te Londra’ya taşınmadan evvel, Engels Marks’a yeterli geliri sağlayabilmek için babasının Manchester’daki fabrikasında çalışmaya gitti. Fabrikadan ayrılır ayrılmaz, I. Enternasyonal’in yönetiminde çalıştı. Bu dönemde, bilimsel sosyalizm ile diğer sosyalist görüşler arasındaki farkı açıklayıcı, materyalist bakış açısıyla tarihi açıklayıcı yazılar yazdı.

Marks’ın 1883’teki ölümünün ardından, Engels Marks’ın yazıları çevrilmesi, düzenlenip, yayınlanmasıyla ilgilendi. Doğrudan olmasa da İkinci Enternasyonal’in kuruluşuyla ilgilendi. Odönem, başta Alman Sosyal Demokrat Parti olmak üzere, farklı ülkelerdeki tartışmalara katıldı, dönemin Rus Marksistleriyle bağlantı kurdu. 1895 yılında Londra’da ölen Engels, bütün hayatını, devrimci mücadele ile geçirdi. Ve aynı zamanda bugün hepsi başlı başına çok önemli kaynaklar olan birçok kitap bıraktı. Bunlardan bazıları şunlardır: Anti-Dühring, Doğanın Diyalektiği, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Almanya’da Devrim ve Karşı Devrim, Alman İdeolojisi (Marx’la Birlikte), Kutsal Aile (Marx’la Birlikte), Köylüler Savaşı.


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 126 - 6 Aralık 2008  Site yaşamını izle Anma… Anma… Anma   ?