Sinif Mucadelesi

Doğan Medya’nın satışı

Cuma 6 Nisan 2018

Doğan Grubu sadece medya ile sınırlı değil. Aynı zamanda sermayenin önemli şirketler grubundan biri. On binlerce emekçinin sömürüsüyle servetine servet kattı. Doğan Medya’nın da en başından beri sorunu hak, hukuk, adalet, sömürüye ve her türlü haksızlıklara karşı mücadele olmadı.

AKP iktidarı çizgisindeki Demirören Grubu’nun, Doğan Medya’yı satın almasıyla medyanın genelinin yaklaşık %90’ı Erdoğan ve yandaşlarının hakimiyetine geçmiş oldu.

AKP 2002’de iktidara geldiğinde “demokratikleşme” ve “özgür basın” masalları anlatmıştı. Bunu tek başına değil, bugünkü can düşmanı FETÖ ortaklığı, sağ ve sol liberallerin desteğiyle yaptı. Anayasa Referandumunda “yetmez ama evet” diyenleri hatırlayalım. Yine Erdoğan AKP’sı, ortağı FETÖ’cüler, Ergenekon iddiasıyla basın özgürlüğüne saldırdığında, muhalif gazetecileri sahte delillerle cezaevine attıkları, işlerine son verdikleri ve susturduklarında, tüm bunlara karşı çıkmadılar. Tam aksine suç ortağı oldular; özetle “onlar gazetecilikten değil, adi suçlardan içerde” masalları anlatıyorlardı.

Önce devlet sonra özel medyaya sıra geldi. Sabah gazetesi-ATV operasyonlarından sonra, 2009’da Doğan Grubunu hizaya çekmek için mali operasyon yapıldı ve 6.8 milyar lira (o zamanki kurla 4.5 milyar dolar) vergi cezası kesildi. Bugün Doğan Medya Şirketleri 1.2 milyar dolara satıldı! Bu ceza medyadan çık git operasyonu idi. En sonunda Doğan Grubu 1 milyar lira vergi cezası ödedi. Yine Aydın Doğan üzerinde baskı devam etti, çünkü AKP iktidarı onu yeteri kadar yandaş görmüyordu.

Özcesi, Doğan Grubu muhaliflerin görüşlerine biraz yer vermeyi sürdürüyordu; televizyon programlarına muhalefeti de çıkararak denge arayışı içerisindeydi; iktidarın nefret ettiği kişiler hala gazetelerde yazıyor ve TV kanallarında haber yapıyordu; Doğan Yayın Grubu direk iktidarın adamları tarafından yöneltmiyordu.

Bunlar, artık burjuva özgürlüklerine bile tahammül edemeyen AKP iktidarı için asla kabul edilemezdi.

Sonunda Aydın Doğan baskı ve tehditle yola getirildi ve basın grubunu satıp “kurulma” tercihini yaptı.

Aydın Doğan Grubunu savunmuyoruz. Ancak atılan bu yeni adım ile halkın ve emekçilerin ifade özgürlüğüne bir darbe daha vuruldu, esas karşı çıkışımız buna. Bir de şunu hatırlatmakta yarar var; bizler demokratik burjuva basının emekçilerin değil, tam aksine burjuvazinin haklarını ve sömürü düzenin savunduğunun bilincindeyiz. (01.04.18)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2018  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:238 - 6 Nisan 2018  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?