Sinif Mucadelesi

Gelir adaletsizliğinde ilk üçteyiz

Çarşamba 14 Şubat 2018

Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu gelir eşitsizliğini yeniden gündeme getirdi. Oxfam isimli bir derneğin yayınladığı rapora göre dünyanın en zengin %1’ inin serveti geçtiğimiz yıl, geri kalan %99’un servetinden daha fazla arttı. Benzer başka bir rapordaysa en zengin 62 milyarderin servetinin 3,5 milyar insanın servetine eşit olduğunu göstermekte.

Ayrıca 2017’de dünyanın en zengin %1’inin geri kalan %99’un servetinin yarıdan fazlasına (%50,4) ulaştığı bir yıl oldu ve ileride paylarını arttıracakları öngörülüyor.

Türkiye’de durum daha kötü. 2002’de Türkiye’nin en zengin %1’lik kesim, toplam servetin %39’na sahipken 2014’te artarak %54’e çıktı. AKP iktidarı döneminde eşitsizlik daha da şiddetlendi. Dünyanın 2017’de yakaladığı seviyeyi Türkiye yıllar öncesinden yakalayıp geçti. OECD’nin 2014’te yayınladığı rapora göre Türkiye, gelir adaletsizliğinde ilk 3 içerisinde.

Kapitalizmin 1970’lerden itibaren girdiği bunalımda, servet daha küçük bir azınlığın elinde toplanmaya başlarken büyük çoğunluğa pastadan yalnızca küçük bir payın bölüşülmesi kaldı. Burjuvazi bunu gördüğü için kendisi bile buna karşı önlem alınması gerektiğini belirtiyor, çünkü onlar da bu gidişatın, ellerinde olanları kaybedeceklerini biliyorlar. (01.02.18)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2018  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:236 - 2 Şubat 2018  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?