Sinif Mucadelesi

Sendika işverenin emrinde

Pazar 14 Aralık 2008

İşyerinde iki sendikanın olmasının işçilere yaramadığı açık. İşveren, bu parçalı durumdan yararlanıp baskıyı daha da yoğunlaştırıyor. Hak gaspı oluyor, çalışma düzeni, iş güvenliği, işçi sağlığı keyfi uygulamalara kaldı, toplusözleşme neredeyse rafa kalktı, birçok maddesi uygulanmıyor.

Sendika ile işçi arasında güvensizlik var ve sendikacılar tüm bunlara sessiz kalıyor. Genel-İş bürokratları, işyerine işverenin baskısıyla örgütlendiği için işverene karşı çıkamıyor. Ama öte yandan, Belediye-İş’in sözleşmede kazandığı sosyal haklar, ikramiyeler de ödenmiyor, çalışma ortamı bizden çok farklı değil.

Yani her iki sendika da işçilere güven vermiyor. Sendikacılar, işçi haklarını öne çıkaran mücadeleler vereceklerine tam tersine, hak gasplarına sessiz, işçi sorunlarına kayıtsız kalıyor, işçiye değil işverene yakınlaşıyor, onun çıkarlarını korumak için adeta yarışıyor.

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, krizin sorumlusunun emekçiler almadığını, artık emekçilerin taviz verecek hali kalmadığını, değil bedel ödemenini, bedel ödetmenin zamanı deyip, 29 Aralık’ta Ankara’da miting düzenlediklerini açıkladı. Bizim Şube Başkanı, bu mitinge çağrı yaparken, konuşmasında işvereni rahatsız edecek sözlerden kaçındı. 1.300 üyenin çalıştığı işyerinde, sadece o gün çalışmayanlar gidebildiği için katılım birkaç kişiyle sınırlı kaldı.

Sendika işvereni kızdırmamak için işleri aksatmamaya özen gösteriyor ama işveren göstermelik açılış törenlerinde bütün işi durdurarak, işçileri istediği gibi kullanıyor. İşçilerin 29 Kasım mitingine gitmesine izin vermeyen Başkan, 30 Kasım’da beşinci kez değiştirdiği yeni partisine katılım töreni için bütün işi durdurdu, tüm çalışanları törenin yapıldığı yere yığdı. Böylece, işçinin sırtından gövde gösterisi yaptı.

Sendika bürokratları, biz işçilerin bütün bunları görmediğimizi sanıyorlar! (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 126 - 6 Aralık 2008  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?