Sinif Mucadelesi
Fransa

Hem teröristlerin hem de kapitalizmin barbarlığına karşı çıkalım

Salı 12 Eylül 2017

Geçen hafta Perşembe günü Barselona’da ve Cambrils’de 14 ölü ve 120 yaralı; Londra’da martta ve haziranda 12 ölü; Manchester’de mayısta 22 ölü; Nisan’da Stockholm’da 5 ölü; Berlin’de aralıkta Noel pazarında 12 ölü; Nice’de 14 Temmuz 2016’da İngiliz gezi sahilinde 86 ölü… Suikastlar peşi sıra devam ediyor ve birbirine çok benziyor. Her defasında tüyler ürpertici duruma aynı isyan ve mahvoluş karşısında yeter artık hisleri... Diğer yandan barbarlığa karşı özgürlüğü ve barışı savunduğunu iddia eden devlet başkanlarının iki yüzlülüğünü görüyoruz.

Tüm bu saldırılar, her şeyin güllük gülistanlık olduğu bir ortamda yaşanmıyor. Her gün Irak’ta ve son olarak Afrika’daki Uganda’da ve Burkina Faso’da 18 kişinin patlamada ölmesine ve büyük güçlerin Orta-Doğu’da sürdürdükleri savaşa karşı bir cevap olduğunu bize hatırlatıyor.

Hepsi tüyler ürpertici ve vahşi ama koalisyon güçlerinin ABD önderliğinde ve Rusya’nın Musul, Halep veya Rakka’da yaptıkları bombardımanlardan daha vahşi değil. Bombalar altında harabeye dönen bu kentlerin yıkıntıları altında ne kadar sivil, çocuk, kadın ve suçsuz insan cesedi var?

Büyük güçlerin yöneticileri, gösteri yapmayı çok iyi biliyor ama kendi hakimiyetlerini sürdürmek söz konusu olunca insan canını bozuk para gibi harcamaktan çekinmiyorlar. Özellikle bizi sürükledikleri bataklık da sorumlular.

İnsanlık için bir tehlike diye teşhir ettiği canileri bizzat kendileri; oyunları ve iğrenç siyasetleriyle yarattılar. Bin Ladin’in kurduğu el Kaide, ABD tarafından, Afganistan’da Sovyetler Birliği’ne karşı kullanılmak için oluşturuldu. İŞID ise İngiliz-ABD güçlerinin 2003 yılından beri Irak’ta sürdürdüğü, kokuşmuş savaşın ürünü.

Batılı güçlerin devlet başkanları, suikastların yarattığı isyan hislerini kullanarak bizlere bu iğrenç savaşlarını kabul ettirmek istiyor. Sürekli, terörizme karşı ulusal birlik oluşturma çağrılarının esas amacı bizleri emperyalist siyasetin peşine takmak. Bu tuzağa düşmeyelim.

IŞİD’e karşı askeri bir zafer elde etme olasılığı var ama ondan sonra ne olacak? Emperyalizm, halklar, uluslar ve dinler arasında baskı uygulamadan ilişki geliştirebilmekten aciz. Orta-Doğu’nun tüm tarihi, emperyalistler arası rekabetin bölgeye hakim olup sömürgeleştirmek ve petrolü ele geçirme tarihidir. Bu amaçla uygulanan siyasetler, şu veya bu silahlı bir çeteyi yok etmekle son bulmaz.

Emperyalizm, sömürü ve talan temeli üzerinde inşa edildi ve eşitsizlerden, yoksulluktan besleniyor. Ülkeler arasındaki bölünmelere ve düşmanlıklara yol açıp onları körüklüyor.

Bunu çok canlı bir şekilde Trump örneği ile görüyoruz: Kuzey Kore’yi tehdit ediyor ve 25 milyonluk bu ülkeye karşı “terör estireceği” tehdidini savurup, nükleer silah kullanmakla tehdit ediyor. Böylece açıkça, büyük güçlerin siyasetinin peşinden gitmenin nasıl felakete sürüklenmek olduğunu görüyoruz.

Dünya bir barut fıçısına dönüştü. ABD, Rusya veya Çin arasındaki emperyalist rekabet, dünyanın farklı bölgelerine el koymuş güçlerin bunu muhafaza etme istekleri, gittikçe büyüyen savaş ortamını hazırlıyor ve bunun bizi nereye sürükleyeceğini kimse öngöremez.

Bugün emperyalizmin yarattığı kargaşa ortamının en büyük bedelini Suriyeliler, Eritreliler, Sudanlılar, Maliler, Afganlar ödüyor. Önemli bir kısmı, silahlı çetelerin yol açtığı yoksulluktan ve hatta açlıktan kurtulmak için evlerini terk ediyorlar. Yarın belki bizim başımıza da gelebilir.

Bugün insanlığın baş başa olduğu sorunların hiçbiri kapitalizmin üzerine oturduğu temelleri yıkmadan ve emperyalizmin hakimiyetine karşı çıkmadan çözülemez. Ne genel bir savaş tehdidi, ne terörizm, ne ekonomik veya çevre krizi önlenir.

İnsanlık böyle adaletsiz ve çıldırmış bir düzen altında ezilmeye mahkum değil. Başka bir dünya mümkün. Yeni bir parti insanlık için böyle bir hedefi öne çıkarmalı. Aksi takdirde bu düzen daha da kokuşacak. LO (25.08.17)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2017  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:231 - 8 Eylül 2017  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?