Sinif Mucadelesi

“İşçi sağlığı” gündemde değil!

Perşembe 13 Kasım 2008

Hükümet; İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasa Tasarısı hazırlığında. Oysa daha bu konuda resmi rakamlar bile birbirini tutmuyor.

TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) ilk defa yaptığı, “İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri” raporuna dayanan bir araştırmaya göre Türkiye’de 1946-2005 yılları arasındaki 59 yılda 53.194 işçi iş kazası ve meslek hastalığı sonucu öldü; 143.012 kişi ise bir daha çalışamayacak şekilde sakat kaldı. Buna göre her yıl, 901 işçi öldü, 2.423 kişi sakat kaldı.

TÜİK’in verilerine göre geçen yıl her yüz çalışandan 2,9’u iş kazası geçirdi. İş kazalarında taşocağı ve madencilik sektörü ilk sırada; elektrik, gaz ve su, imalat, inşaat ve taşımacılık, haberleşme ve depolama sektörü izliyor.

İş kazalarının yarıdan fazlası on kişiden az çalışan olan işyerlerinde oluyor ve kaza geçirenlerin yarıya yakını (yüzde 40,4’ü) kaza nedeniyle işten atılıyor. İş sağlığı ile ilgili kurallar 50’den az işçi çalıştıran işyerlerinde zorunlu değil.

Çalışma Bakanlığı’na göre ise 2006 yılı için 79.027 iş kazası oldu. Bakanlık işçi sayısı vermiyor, iş kazası sayısı veriyor. Daha çok işyerine kapsayan TÜİK’in verilerine göre ise, 2006’da 236 bini aşkın, her gün 787 iş kazası oldu ve 676 bin işçi iş kazasına maruz kaldı.

Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) aynı yıl için Arçelik, Tofaş gibilerinin de olduğu 153 işyerinde yaptığı ankete göre toplam 107 bin işçiden 6.370’i iş kazası geçirdi. Bu rakamlar TÜİK’in hesaplarını doğruluyor.

Resmi rakamlara göre kayıtlı 1 milyon 166 bin 892 işyeri var. Bu işyerlerini denetlemekle görevli sadece 561 iş müfettişi var. Yani sırf kayıtlı işyerleri denetlenmeye kalkışılsa bile imkânı yok, zaten kimsenin niyeti de yok.

Meslek hastalığına alanında durum daha da vahim. Bu ortama rağmen Çalışma Bakanlığı “Uluslararası İş Güvenliği ve Sağlığı Konferansı”na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Çalışma Bakanlığı bu konuya “kaybedilen iş günü” ve “maliyeti” açısından bakıyor, hazırlanacak yasa da bu bakış açısına göre hazırlanacak. (05.11.08)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 125 - 7 Kasım 2008  Site yaşamını izle Fabrikalardan ... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Gıda   ?