Sinif Mucadelesi

Sömürüye karşı mücadele etmeliyiz

Perşembe 13 Kasım 2008

Krizi bahane eden bazı patronlar, bu ortamda kârlarına kâr katıyor. İşçiyi asgari ücretle 12 saat çalıştırdığında, ayda 45 gün çalıştırmış oluyor. Üstelik bir gün gelmeyen işçinin 2 günlük yevmiyesini de kesiyor. Gelmeyenin açığını da mevcut işçilerle kapattırıyor. Resmi tatillerde de çalışıyoruz ama mesai yazılmıyor.

Patronlar için işçiyi sömürü muslukları her yönden açık! İşçi işe başladığında birinci günden posası çıkarılıyor. İşçi ikinci gün gelmiyor, yevmiyesinden vazgeçiyor. Patronun cebine kalıyor.

Patronun gözü hiç doymuyor. Bu durumun devam etmesinin bir sorumlusu da yanlış siyaset yapan devrimcilerdir. Bazıları burjuvazinin akıntısına kapılmış, toplumun bataklığa sürüklenmesini ortak oluyor. Gençlere, işçileri mücadeleyi öğretmiyor, örgütlenmelerine yardımcı olmuyorlar. Bazıları ne yazık ki, işyerlerinde çalışmak yerine türkü barlarda solcu şarkılar söylemekle yetiniyor. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 125 - 7 Kasım 2008  Site yaşamını izle Fabrikalardan ... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Gıda   ?