Sinif Mucadelesi

Okunması gereken bir bröşür

Pazar 7 Şubat 2016

Sınıf Mücadelesi, “2015 Baharı Metal Emekçilerinin Mücadelesi” isimli bir bröşür yayınladı. Bröşür, genel olarak metal emekçilerinin ama çok daha somut ve canlı bir şekilde Renault emekçilerinin başarılı mücadelesini anlatıyor.

Renault emekçileri geçmiş yıllardaki deneyimlerinden de dersler çıkararak, Mayıs 2015’te 13 gün boyunca başarılı bir mücadele ile patrona ve tüm baskılara karşı direnerek birlikteliklerini koruyarak başarılı bir mücadele verdiler. Bu mücadelede en önemli olan, elde ettikleri somut hakların ötesinde hem kendileri hem de bütün işçi sınıfı için büyük bir kazanım olan deneyimdir.

Bröşürün sonuç bölümünde de vurgu yapıldığı gibi: “Türkiye’deki yasalar, sendika aygıtlarına emekçiler konusunda bir tekel hakkı verdi ve bir sürü engel oluşturulduğu için grev hakkı neredeyse yok edildi. Emekçiler, en küçük hakkı elde etmek veya korumak için engellerle karşılaşıyor… Patronlar, mevcut yasaları kullanarak emekçileri temel haklarından mahrum tutuyor. Patronlar, bu uygulamaları sendika bürokrasisinin de yardımı ile yapıyor…

Bursa Renault emekçileri, yıllarca bu gibi sorunlarla karşı karşıya geldiler ve en nihayet kendileri bir çözüm buldu… Onların hep birlikte greve çıkmaları, defalarca dayanışma içinde olmaları, büyük bir güç oluşturmalarını sağladı. Bu güç sayesinde patronun tüm manevralarını boşuna çıkardılar. Örgütlenme haklarını kullanarak kendi öz temsilcilerini seçtiler ve karar verdikleri anda greve gidip en azından bazı hakları elde edebildiler. Böyle bir işçi demokrasisi yaşamış olan emekçiler için bu istisna bir şeydir ve yaşam boyu bunu kesinlikle unutmayacaklar.”

Evet Renault emekçileri aradan aylar geçmesine rağmen yaşamış oldukları bu mücadele deneyimini unutmadılar. Patronun bütün oyunlarına ve tuzaklarına rağmen birlikteliklerini ve mücadele kararlılıklarını korudular ve korumaya devam ediyorlar. Ocak ayı başında asgari ücrete zam yapılmasının ardından yeniden harekete geçtiler ve Renault’dan insanca yaşanabilecek bir ücret talep ettiler. Patronun verdiği olumsuz cevap karşısında yeniden hep birlikte harekete geçtiler.

Renault Grubu’nun 2015 yılında dünya pazarında satışlarının rekor seviye çıktığını hatırlatarak ek zam istediler. İlk önce yemekhanede ses çıkarma ve vardiya çıkışlarında toplu yürüyüşlerle tepkileri ifade ettiler. İşçiler, şirketin her geçen gün büyüdüğünü ama onların satın alma gücünün sürekli eridiğini hatırlattılar.

Bir işçinin de ifade ettiği gibi: “Bizim bu mücadelemizi görmezden gelip fabrikayı, yok oraya yok buraya taşırız tehditleriyle bizi sindirmeye çalıştılar. Ama biz birbirimize kenetlendik ve sindirmelerine izin vermedik.”

Renault’un ek zam taleplerine olumlu cevap vermediği için emekçiler hep birlikte “zorunlu mesai” çağrılarına birkaç haftadan beri direniyor ve direnmelerini de sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ediyorlar. Ayrıca, kitlesel eylemlerini devam edeceklerini de duyurarak taleplerinin tüm emekçilerin talepleri olduğunu hatırlatarak diğer fabrikalardaki emekçileri de hep birlikte mücadele etmeye çağırıyorlar.

Ümit ederiz ki Renault emekçilerinin devam ettirdikleri bu mücadele patronlar düzenine ve onlara hizmet eden hükümete karşı gerekli olan genel bir mücadelenin kıvılcımı olur.


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2016  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 212 - 5 Şubat 2016  Site yaşamını izle Kitap... Kitap... Kitap...   ?