Sinif Mucadelesi
Yunanistan

Kemer sıkma siyasetine karşı genel grev

Cuma 11 Aralık 2015

12 kasımda Yunanistan’da yapılan genel greve katılım, başta kamu sektörü olmak üzere çok yoğun oldu: Kamu taşımacılığında, tren seferlerinde, tramvay, metro, gemi seferlerinde, okullarda, kamu hastahanelerinde hizmetler asgari seviyedeydi.
Atina’da farklı üç yerde yapılan yürüyüşlere 20 bin civarında katılım oldu. Bir yürüyüş kamuda örgütlü sendika federasyonları (Adedy) ve özel sektör federasyonları (Gsee) tarafından, ikinci yürüyüş Pame sendikası (Komünist Partisi KKE’ye yakın) tarafından ve üçüncü yürüyüş ise aşırı sol örgütler ve Halk Birliği Partisi (Syriza’dan ayrılanlar) tarafından tertiplendi.

Hatta resmi Syriza bile grev çağrısında bulundu. Patras, Heraklion, Girit ve Selanik gibi diğer yerlerde de yürüyüşler tertiplenmişti. İkinci büyük kent olan Selanik’te katılım 10 bin civarındaydı.
Yürüyüşe katılanlar alacaklı ülke ve kurumların dayattıkları üçüncü kemer sıkma paketini protesto ettiler. Kemer sıkma paketi, yardım kılıfı altında, bankaların kasalarını doldurmayı ve borçların faizlerini ödemeyi amaçlıyor. Aslında öngörülen kararlar KDV’yi arttırmak, yeni bir ek emlek vergisi ve emeklilerin ödediği sağlık primlerinin artırılması gibi kararlar ve bunlar, kitlelerin yükünü daha da artıracak.

Üstelik alacaklılar, tüm bu kemer sıkma kararlarıyla da yetinmiyor. Bunlara ek olarak emeklilik aylığı sisteminin değiştirilmesini ve de borçlarını ödeyemeyenlerin emlak varlıklarına el konulması garantisini istiyor. Garantiyi almak için söz verdikleri 2 milyar avro “yardımı” ve bankalara verecekleri 10 milyarı ödememe kararı aldı. Önce bankaların ne kadar çürük kredileri olduğunu öğrenmek ve de hükümetin borçlu mülk sahiplerine, borçlarını ödemeleri için ne gibi dayatmalar getireceğini görmek istiyorlar.

Sonuç itibarıyla hükümet, alacaklıların isteklerini yerine getirdi ve onlara güvence verdi. Ama kitlelerin durumu ne olacak? Yunan halkının dörtte üçünden fazlası kendisine miras kalan konutlarda oturuyor ve mülk sahibi. Ama kitlelerin yüzde kaçı gaz, elektrik ve vergi borçlarını gerçekten ödeyebilecek konumda? Çünkü büyüklerin dörtte biri ve gençlerin yarısı işsiz.

Şimdiye kadar emeklilerin önemli bir kısmı ailelerine yardımcı oluyordu; kaçı bundan böyle ailelerine yardımcı olabilecek? Artık emeklilerin yarısına yakının kazancı 300 ile 800 avro seviyelerine düştü. Üstelik bundan sonra emekli olma sınırı 67 yaşına çıkarılacağı için 65 yaşından önce (gönüllü ve gönülsüz) emekli olmak isteyenlerin aylık kayıpları %40’a kadar tırmanacak.

Çipras, alacaklılara teslim olduğu için üzgün olduğunu belirtiyor, partisi ise yürüyüşlere katılıyor. Ama yoksul kitleler ve emekçilerin durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Değişik bölgelerdeki çiftçiler, vergilerinin artırılacağını ve sosyal güvenceleri azaltılacağını protesto etmek için 18 kasımda Atina’da protesto eylemleri için karar aldı. Metro çalışanları ise 15 kasımda satın alma güçlerindeki yeni kayıpları protesto etmek için yeniden greve gitti.

Yeni hükümetin uygulamaları geçmişteki eski hükümetlerin uygulamalarına benziyor: Geniş protesto eylemlerine katılan emekçilerin ve kitlelerin kendilerini savunmak için yeniden eyleme geçmekten başka çareleri yoktur.
LO (20.11. 2015)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2015  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 210 - 6 Aralık 2015  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?