Sinif Mucadelesi

Hükümet ve sendikalar alacaklarını aldılar

Pazartesi 15 Eylül 2008

Hükümet ile memur sendikaları arasında yapılan toplugörüşme uzlaşma ile sonuçlandı. Varılan uzlaşmaya göre önümüzdeki yıl başında memurların ücretleri yüzde 4; altıncı ayda yüzde 4.5 oranında artacak. Sosyal haklarda da bazı iyileştirmeler sağlandı.

Toplugörüşmeye katılan sendikacılara göre en önemli uzlaşı, toplugörüşmenin önümüzdeki yıl toplusözleşmeye dönüştürülmesi için yasal düzenlemenin yapılacağı idi. Ancak, açıklanan uzlaşma zaptında bu konuda tek kelime edilmemiş olması,hükümetin bir kez daha sendikacıları istediğini yaptırdığını gösteriyor.

Görüşmeye katılıp, işi masada çözme isteklerini her fırsatta dillerinden düşürmeyen bürokratlar, memurlar için değil ama kendileri için sendika aidatlarına yüzde yüz zam kazandılar. Kağıt üzerinde Türkiye Kamu-Sen 375.841, Memur-Sen’in314.701 üyesi var. Böylece Kamu-Sen’in kasasına aylık 1 milyon 789 bin, yıllık 21 milyon 470 bin YTL, Memur-Sen’in kasasına aylık 1 milyon 574 bin, yılık 18 milyon 882 bin YTL girecek.

Sendika bürokratları kendi aidatlarını garanti edince, hükümetten istedikleri zam oranlarından hemen vazgeçip, hükümetin verdiğine razı oldular. En düşük memur maaşı 1.300 YTL olsun diyen Memur-Sen 850 YTL’ye hemen razı oldu. Kamu-Sen en düşük memur maaşı için yüzde 12.2+12.4 zam istemişti. Neredeyse istedikleri rakamın üçte birine razı oldular.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi KESK, toplugörüşmeye katılmadı. Görüşme süresince birkaç basın açıklaması ve protesto yürüyüşü düzenledi.

En sonunda da, hükümet uluslar arası anlaşmalara uymadığı gerekçisiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı. Her yıl onlarca benzeri davadan Türkiye yargılanıyor, bir tanesi daha eklense sanki hükümetin çok umurunda imiş gibi.

KESK yöneticileri sivri laflar etti, ama hazırlıksız yaptıkları eylemler, üyelerinden kopmalarına neden oluyor.
Sonuçta sendika bürokratları üyelerine ve tüm memurları adeta oyalıyor. Oysa, memurların satın alma gücü, hükümetlerin izlediği siyasetler nedeniyle geriliyor.

Maliye Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre, kamu personeli için harcanan tutarın Milli Gelir’e oranı AKP döneminde yüzde 6,3’ten yüzde 5,8’e kadar gerilemiş görünüyor..

Üstelik, nüfus artışına ve kentlerde yaşayanların sayısının artmasına rağmen kamu görevlisi sayısı arttırmadı, tersine sözleşmeli, geçici personel çalıştırma, hizmet satın alma gibi yollarla kamu çalışanı sayısı azaltılıyor.

Ancak, toplumun kamu hizmeti ve onu görecek kamu personeline ihtiyacı büyüyor. Özellikle okulların açıldığı bu günlerde görüldüğü gibi eğitim ve sağlık hizmetlerinde önemli bir kamu personel açığı var.

Ama öte yandan milli gelirden memur maaşlarına ayrılan pay, devlet bütçesinden faize ayrılan pay ile eşitlenmiş durumda. 2008 için maaşlara 55 milyar YTL öngörülürken faiz için ayrılan bütçe 56 milyar YTL’yi buluyor.

Toplugörüşmenin hemen öncesinde, memurlara "denge tazminatı" adı altında bir ek ödeme açıklayan ve bu yıl memur ücretlerine, nasıl hesapladığını sadece kendisi biliyor olacak, yüzde 24 artış yapıldığını söyleyen başbakanın iddiasının aksine memurların satın alma gücü, tüm diğer ücretliler gibi gerilemeye devam ediyor. (02.09.08)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 123 - 5 Eylül 2008  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?