Sinif Mucadelesi

Belediyelerde sözleşme imzalandı

Pazartesi 15 Eylül 2008

İstanbul belediyelerinde ve belediyeye bağlı kurumlarda çalışan on bini aşkın işçinin sözleşmesi imzalandı.

Üç sendikanın yetkili olduğu işyerlerindeki sözleşme, en çok üyesi olan Türk-İş’e bağlı Belediye-İş’in Zeytinburnu Belediyesi’nde greve çıkacağı günün gecesi imzalandı.

Ardından DİSK’e bağlı işyerlerinde de bağlandı. Hizmet-İş’in örgütlü olduğu İSKİ, İGDAŞ, Halk Ekmek ve İETT’de daha önce bağlanmıştı.

Belediye-İş’in yaptığı sözleşmeye göre ücretler, yıllık yüzde 15 oranında, Genel-İş’in örgütlü olduğu yerlerde yüzde 14 oranında artacak. Belediye-İş’in anlaşmasına ücretler aylık 250 YTL artacak. Büyükşehir’de yevmiye 49 YTL’den 58 YTL’ye çıktı.

Sendikacılar bu artışın iyi bir rakam olduğunu söylüyor ama buna itirazlar da var.

Beş ay süren görüşmelerin son döneminde Büyükşehir, yüzde 8 zam önermişti. Bu önerinin ardından işçilerin baskısıyla şube yönetimlerinin girişimiyle, Büyükşehir’in önünde protesto gösterisi yapılmıştı.

İşçilerin bu protestosundan fazla bir zaman geçmeden zam oranı arttırıldı.

Bazı işçiler haklı olarak, bunu örnek gösterip mücadele edilseydi ya da grev kararı büyüt belediyelerde aynı zamanda uygulansaydı kazanımın daha fazla olacağını düşünüyor.

Gazetelere konuşan bazı Belediye-İş yöneticileri de bunu kabul etti ve "hata yaptık dedi. Oysa sendikacıların hatası bununla sınırlı değil.

Toplusözleşme taslağının hazırlanışından, sözleşmenin takibine, grev kararının alınışından nasıl ve ne zaman uygulanacağına kadar hiç bir konuda işçiye danışılmıyor, işçinin görüşü alınmıyor, önerisi dinlenmiyor. Bu nedenle işçiler sözleşme sürecine gerektiği gibi sahip çıkmıyor.

Sendika bürokratlarının önemli bir eksikliği de sendikalar ile işçiler arasındaki güvensizliği gidermemeleri.

Bir çok yerde sendika bürokratları işverenle anlaşıp işçileri sendika değiştirmeye zorladı, yetkili sendikalar değişti. Yeni gelen sendikalar, işçinin güvenini kazanmak için hiçbir girişimde bulunmuyor.

Üstelik, ilçelerde sendikacılar işçilere anakent sözleşmesini aşamayacakları fikrini aşılıyorlar.

Belediye işkolundaki en önemli sorun, taşeronlaştırmadır. Belediyelerde işçinin en güçlü ve etkili olduğu çöp toplama ve İETT’dır.

Bütün belediyelerde çöp toplama taşeron şirketlerce yapılıyor. Şişli dışında taşeronda sendika yok. Bu da grev veya benzeri mücadeleleri etkisizleştiriyor.

Nitekim 2000 yılında Zeytinburnu Belediyesi’nde 86 gün grev oldu, geçen sözleşme döneminde Fatih’te, bu dönemde Sarıyer’de greve çıkıldı, hiçbir etkisi olmadı.

Bu durumu sendika bürokratları da çok iyi biliyor, işçileri greve çıkarmamak için bu bahaneyi söylüyorlar.

Ancak taşeronlarda örgütlenmek için gerekenleri yapmıyorlar. Aksine, azalan üye sayılarını birbirlerinden üye çalarak gidermeye uğraşmaya devam ediyorlar.

İşte bu nedenler, belediye işçilerinin daha iyi ücret almalarının önündeki belli başlı engellerdir. Ancak, belediye işçileri daha önceki yılarda olduğu gibi sendika bürokratlarını da aşacak bir mücadele örgütleyebilecek güce ve imkana sahiptir. (02.09.08)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 123 - 5 Eylül 2008  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?