Sinif Mucadelesi

Bürokratların gündemi ile işçinin gündemi farklı

Cumartesi 9 Ağustos 2008

Büyükşehir Belediyesi ve çoğu ilçe belediyelerde ard arda grev kararı asılıyor. Şişli Belediyesi’nde ise, Mart ayında imzalanan sözleşme ile sağlanan ücret artışını son zamlar alıp götürdü.

İkinci yıl zammı da, o zamanki orana göre yapılmıştı, oysa şimdi enflasyon resmi rakamlara göre yüzde 12’lerde. Vergiler ve zamlar otomatiğe bağlandı, işçi ücretlerine sıra gelince mali kaynak yetersizliği, ülkenin gerçekliği bahaneleri söyleniyor.

Bu ortamda, sendikalar da sadece kendi gündemleriyle meşgul. Hükümetin yandaşları koruma siyasetinin de etkisiyle sendikalı, örgütlü işçi sayısı azalıyor. Sendika bürokratları, örgütlenmenin önündeki engelleri ortaya çıkaracakları yerde, sendikalı belediyelerin yönetimleriyle anlaşarak, işçinin iradesini hiçe sayarak, baskıyla kendilerine üye kaydetmeye uğraşıyor.

Bu sendikal rekabet Şişli Belediyesi’nde çalışan işçiye pahalıya mal oldu. İşçiyi yönetimle anlaşarak kendine kaydeden Genel-İş’in tek çabası, Başkan’ın yeniden seçilmesi. İşçinin sorunları, talepleri duymazlıktan geliniyor.

İmzaladıkları sözleşme de bir öncekinin gerisinde. Önceden servisten yararlanamayan işçiye aylık mavi kart bedeli ödeniyordu. Son sözleşmede bu madde kaldırıldı. Çünkü ödeme yapılmazsa, işçi mahkemeden hakkını kazanabilirdi.

Yine, vardiya çalışanlarının 15 günde bir değiştirilmesi maddesi vardı. Bunu değiştirdiler. Vardiya değiştirme mecburiyetini kaldırdılar, sendikayı devreye sokan bir düzenleme getirdiler. Bu da, bürokratlarla işveren arasındaki açık ilişkiyi gösteriyor.

Sendika içindeki bir gurup, Belediye-İş’e üye olan kadrolu işçiyi Genel-İş’e geçirip tek sendika olarak işverenle çalışmayı çıkarına uygun görüyor. Bu amaçla en erken 2009 Haziranında başlayacak olan örgütlenmeyi şimdi gündeme getirip, diğer asıl sorunların üstünü kapatıyor.

Oysa işçinin gündemi bu değil, tamamen farklı. Bu nedenle işçiye gerçekler anlatılmalı, işçinin insiyatifini ortaya çıkaracak bir yapı oluşturulmalıdır. Böylece, onların gündemi değil, işçinin gündemini dayatabiliriz. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 122 - 3 Ağustos 2008  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?