Sinif Mucadelesi

Cumhuriyet için sahte sözler ve büyük kutlamalar, gerçekleri gizliyor!

Çarşamba 15 Ekim 2014

Bu ay sonunda, cumhuriyetin 91’inci yılı kutlanacak. Neredeyse bir asra yaklaşan ömründeki büyük başarıları konuşulacak. Büyük paralar harcanıp gösterişli törenler yapılacak.

Büyük inşaatlardan, artan ihracatından, sözde “dünya lideri” siyasetçilerinden ve bunun gibi şeylerden bahsedilecek.

Elbette sokaktaki çocukları, her gün 4 işçisinin, her hafta 5 kadının öldürülmesi, 11 yaşındaki kız çocuklarının din bahanesiyle başının bağlanması, siyasilerin “muassır” değil ama “dindar ve kindar” nesil yetiştirme çabaları gündeme gelmeyecek.

Başlangıçta, kadınları özgürleştirmek için başlarının açılmasına, eğitim verilmesine uğraşılıyordu, şimdi ise başlarının kapatılıp “eş” ve “anne” olarak eve kapatılmasına. Bunun gibi cumhuriyetin başlangıçtaki siyasi ve toplumsal, ulusal, uluslar arası hedeflerinden çok uzakta olması da konuşulmayacak.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki “muassır medeniyetler” seviyesine ulaşma hedefi artık “yüzüncü yıl” hedefine dönüştü. Çünkü bahsedilen ilk hedefe ulaşıldığı kabul ediliyor.

Gerçekten de cumhuriyetin bazı yurttaşları, bu seviyeye ulaştı. Nüfus başına dünyada en fazla sayıdaki dolar milyarderleri, tüm dünya ülkelerinde iş yapan, tatil yapan patronlar, patronlarına çok para kazandırmak için uluslar arası dev tekellerde yöneticilik yapan okumuşlar, hedeflenen bu seviyeye tam manasıyla ulaşmış olanlar.

Onları, biraz daha geriden gelenler takip ediyor. Ancak, ilk hedefin konulduğu tarihteki nüfus kadar insan, normal bir yaşam düzeyinde olsa bile bugün, bir o kadar sayıda insan, sefalet koşullarında yaşıyor.

Cumhuriyet herkese aynı oranda fayda getirmedi. Sözde “sınıfsız, zümre” denilen cumhuriyet, işçi sınıfını ve tüm emekçi kesimleri aynı refaha ulaştırmadı. İçinde yaşadığımız mahalleler, şehirler, kullandığımız araçlar, yararlandığımız teknoloji ürünleri, çalıştığımız iş yerleri emekçiler tarafından, birbir bedel ve zorlukla var edildi. Cumhuriyetin olanaklarını çok az, birkaç hastane, biraz yol olarak yararlanıyoruz. Diğerlerinin ücretini ödüyoruz. En beleş olanı her zaman ulaşabileceğiniz olanı ise polis şiddeti.

Cumhuriyet, ekonomik büyümede, iyi kötü başarılı oldu. Yıkılmış bir ülkeden, dünyanın 16’inci ekonomisine gelindi. Aslında bu başarı işçi sınıfına ait. İşçi sınıfının gösterdiği çalışmaya aldığı karşılık ise insanı gelişmişlik, yani sağlık, eğitim, kültür gibi alanlarda dünyada 65’inci sırada bir yaşamdır.

İşçi sınıfının emeğinin, cumhuriyetin gelmiş geçmiş tüm yöneticileri ve kendi patronları tarafından ziyan edildiğini, el konduğunu söylemek yanlış olmaz.


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2014  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 196 - 3 Ekim 2014  Site yaşamını izle Güncel... Güncel... Güncel...   ?