Sinif Mucadelesi
Filistin

Gazze bombardıman altında: Bu kanlı katliam, kabul edilemez!

Perşembe 7 Ağustos 2014

İsrail-Filistin barut fıçısını patlatan kıvılcım, 3 genç İsraillinin ver ardından bir genç Filistinlinin katledilmesi oldu.

İsrail devleti, büyük güçlerin de desteği ile farklı bölgelerde bölünmüş şekilde kamplara sıkıştırılan, toplama kampı gibi isyan edici koşullarda yaşayan ve etrafı duvar ve tel örgülerle çevrili Filistin halkına karşı, onlarca yıldan beri yürüttüğü savaşı devam ettiriyor. Filistin halkının bütün hakları elinden alındı ve sürekli aşağılanmakta.

Onlarca yıldan beri iki halk daracık bir alanda yaşıyor. Filistinliler, kendi öz ülkelerinde açık bir cezaevi şartlarında yaşamaya mahkum edildi. İsrailliler ise cezaevi bekçilerine dönüştü.

Emperyalist ülkeler İsrail’i kayıtsız şartsız destekliyor. ABD’de, Fransa’da ve İngiltere’de büyük partiler; sol ve sağ dahil, bu saldırıları destekleyen siyasetler izliyor. Her yerinden petrol fışkıran Ortadoğu’da emperyalist güçler, sürekli böl ve yönet siyaseti izleyerek halkları parçalara bölerek birbirlerine düşürdüler, düşman kıldılar. Amaçları, büyük tröstlerin bu bölgenin doğal kaynaklarını talan etmeye devam edebilmeleri.

Emperyalistlerin bu bölgede uyguladıkları siyaset hep yerli diktatörleri destekleyip onlara belirli kırıntılar verip çok miktarda silah satmak. Çünkü zenginlikler içerisinde yoksulluk çektiği için tepki gösteren kitlelere karşı bu silahlar diktatörler için gerekli!

İsrail, bu böl ve yönet siyasetinde her zaman özel bir rol oynadı. İsrail devleti, Arap halklarına karşı emperyalizmin en güvenilir silahlı gücüdür. Ek olarak, bölgedeki emperyalizmin en sadık destekçileri olan Suudi Arabistan ve petrol emirliklerinin gibi Arap ülkelerinin gerici siyasetlerini ört bas edebilmeleri için İsrail’e karşı lafta sataşmaları durumu var.

İsrail yetkilileri, yürüttükleri savaşların ve son savaşın yani katliamların, kendi öz güvenlikleri için mutlaka gerekli olduğunu anlattıklarında onlara kim inanabilir ki? Önce havadan ve sonra denizden yapılan yoğun bombardıman ve ardından başlatılan kara harekatlarının Hamas’ın İsrail’i işgal etmek amacıyla kazdığı tünelleri tahrip etmek için yapıldığı masalına kim kanar ki? İyi niyetli hiç kimse bu gibi masallarla inanmaz.

İsrail hükümetinin gerçek hedefi, ülkenin ve ülkede yaşayanların güvencesini sağlamak değil. Yaptıkları bunun tam aksine yol açıyor!

Uyguladığı siyaset, kelimenin tam anlamıyla, terörist bir siyaset. Çünkü bu siyasetin amacı, bütün Filistinlileri terörist yöntemlerle yıldırmak. Ama işte tam da bu siyaset, kin nefret ve intikam duygularının daha da büyümesine yol açacak ve bu amaçla harekete geçecek güçleri büyütecek.

Aslında önümüzdeki on yıllar boyunca İsrail’in güvenliğini tehlikeye atanlar İsrail yöneticilerinin ta da kendileri.

İsrail devleti her ne kadar da en modern ve etkili silahlara sahip olsa da (yani savaş uçakları, helikopter, pilotsuz hava araçları) ezdiği halkın isyanını hiçbir şekilde yok etmeyi başaramıyor. İsrail devletinin baskılarının başardığı tek şey, kendinin büyük çaplarda uyguladığı, terörist yöntemleri kullanan Filistin örgütlerinin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Emperyalist güçlerin Orta Doğu’da İsrail devleti üzerinden uyguladığı siyaset, iç içe geçmiş yaşayan iki halkın bir birine düşmanlığı körüklüyor. Halbuki bu iki halkın büyük bir çoğunluğunun çıkarları bir arda kardeşçe yaşamaktır. LO (18.07.2014)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2014  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 194 - 8 Ağustos 2014  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?