Sinif Mucadelesi

Soma işçilerine karşı patron-hükumet-sendika işbirliği!

Çarşamba 9 Temmuz 2014

Soma Holding patronu katliamın ardından, şirkete ait diğer iki ocakta çalışan işçilere ocağa inmeleri için baskı yaptı. İşçilerin tepkisi büyüyünce Çalışma Bakanlığı iş güvenliği olmadığını söyleyerek ocakları kapattı. Ancak yine kabağı işçilerin başında patlatmak isteyen patronlar, bu sefer işçilerin ücret­lerini ödemedi.

Bunun üzerine iyice sabırları taşan işçiler, önce Kay­makamlık önünde eylem yaptı, ardından sendikanın sessizliğine isyan ederek Türk Maden-İş bölge şubesini bastı. Yatağan termik santral işçilerinin de destek ver­diği eylem sonunda sendika şube yönetimi hem yönetimden hem de üyelikten istifa etti. Kaymakam, yasal süre içinde ücretlerin öde­neceği garantisini verse de işçiler, 22 Haziran’da, çevre illerden gelen işçilerin de katılımıyla bin­lerce kişinin katıldığı “İş Cina­yetlerine ve Özelleştirmeye Karşı” miting düzenledi. Miting sırasında işçiler, korumalar eşliğinde kürsüye çıkmaya çalışan sendika bürokratlarını engelledi ve net bir şekilde taşeron ve benzeri kölelik sistemlerine karşı olduklarını dile getirdi.

Şimdi hükumet işçilerin taleplerini bahane ederek, torba yasayla, patronlara daha iyi hizmet etmenin planlarını yapıyor. Önce 60 madde olan torba yasa, madencilere çeşitli haklar veril­mesi ve taşeron sisteminin düzen­lenmesi bahanesiyle 136 maddeye çıktı.

Tam olarak ne gibi bir iyileşme olacağını ise kimse bil­miyor. Kimi asıl işi yapan taşeron işçi kadroya alınacak diyor, kimi asıl iş de taşerona verilecek diyor. Ancak katliamın ardından, 6 saat çalışma, yılda 6 maaş ikramiye, 2 bin lira maaş gibi verilen sözlerden artık bahseden kalmadı. Üstelik, katliamın esas nedeni olan yetersiz iş güvenliği kuralları ve bunların bile hiçe sayılması konularında hiçbir değişiklik olmadığı gibi, konuşulmuyor bile. Oysa, soruşturma sonucunda, işçilerin sıcaktan ve karbonmonoksit gazından günlerce önce etkilenmeye başladığı, uyarı sensörlerinin yönetim tarafından defalarca kapatıldığı ortaya çıktı.

Yasada tüp bebekten, vergi affına, belediye ve üniver­site arazilerinin devredilebilirli­ğine kadar birbirinden farklı birçok madde var. Yani, hüku­metin derdinin maden ve taşeron işçilerden çok, patronun en az zararla işin içinden çıkması için göz boyamak olduğu açık.

Kısa süre içinde, Soma­’daki işçiler, patronun ve onun kuklası hükumetin bunca ayak oyununa rağmen, kararlı mücade­leleriyle birçok kez geri adım attırdı ve attırmaya da devam edeceğe benziyor. Bizler de aynı kararlılıkla mücadele etmeli ve taleplerimizi aynı kararlılıkla ortaya koymalıyız. (01.07.2014)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2014  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 193 - 4 Temmuz 2014  Site yaşamını izle Emekçinin Gûndemi   ?